top of page

Så stärkte vi Gagnef kommuns arbetsgivarvarumärke externt och internt

AdobeStock_325655191.jpeg

BAKGRUND

Gagnef är en glesbygdskommun med drygt 10 000 invånare. De hade under 2022 många yrken inom stöd, omsorg och vård som behövde fyllas. Målet var att nå en stor mängd människor med rätt bakgrund för att få dem intresserade av ett yrke inom vården i Gagnefs kommun. I och med den lilla kommunen Gagnef är behövde vi nå brett geografiskt och locka folk inom andra kommuner och områden till just Gagnef.

LÖSNING

Medarbetarberättelser

För att locka människor från andra geografiska områden behövde vi påvisa vad som gör just Gagnef kommun till en bra arbetsgivare och lyfta fördelarna med att arbeta där. Detta gjorde vi genom medarbetarberättelser där de anställda inom stöd, omsorg och vård i Gagnefs kommun själva fick berätta om yrket och hur de upplever deras arbetsplats i intervjuer som spelades in. Dessa klippes sedan ihop till kortare videoklipp som riktades ut på sociala medier.

Format

Vi använde oss av rörligt material med olika längd på videoklippen. Först riktades en kort version ut då korta videos generellt sett presterar bäst.

För dem som sedan sett den korta versionen riktades sedan en längre version ut för att fortsatt engagerat dem som redan visat intresse för videon.

Mynewsdesk.png
AdobeStock_193490007.jpeg

RESULTAT

Stärkt arbetsgivarvarumärke externt

Annonserna har visats av en stor mängd människor och ökat kännedomen om yrket och arbetsplatsen samtidigt som det gett potentiella kandidater ett ansikte på deras framtida kollegor för att få dem intresserade till att söka till en tjänst inom Gagnefs kommun. 

Stärkt arbetsgivarvarumärke internt

Utöver att annonserna attraherat framtida talanger har det även bidragit till ett stärkt arbetsgivarvarumärke internt. Genom att göra de anställda till ambassadörer och visa dem utåt har det stärkt moralen inifrån samtidigt som det har varit en rolig grej att göra med teamet!

Vi har verkligen uppskattat det goda samarbetet med Adsup och deras goda förmåga att fånga vad just vår kommun är och står för.

Gagnefs kommun

Jenny Mogren

HR-administratör

bottom of page