Sök resultat

24 objekt hittat

Blogginlägg (12)

 • Employer Branding - Den ultimata guiden till ett starkare arbetsgivarvarumärke

  Din guide till ett starkare arbetsgivarvarumärke Vi ska i denna guide reda ut vad begreppet employer branding betyder, förklara vad topptalanger söker hos en arbetsgivare och hur du med hjälp av verkliga case kan skapa ett attraktivare arbetsgivarvarumärke som attraherar och behåller de bästa talangerna. Idag spelar ett företags rykte större roll än någonsin. Faktum är att en klar majoritet av arbetstagarna inte skulle tänka sig att söka sig till, eller fortsätta arbeta för ett företag som har ett dåligt rykte hos sina anställda eller allmänheten. Du ägnar säkert mycket tid åt att skapa övertygande och inspirerande innehåll kring dina produkter och tjänster, men hur lång tid ägnar du åt att odla ett kraftfullt employer brand som attraherar och behåller de bästa talangerna? Vi ska nu gå igenom steg-för-steg hur du kan skapa din egen employer branding strategi för 2023. Innehållsförteckning 1. Vad är Employer Branding? 1.1 Vad är skillnaden mellan varumärket och arbetsgivarvarumärket? 1.2 Hur övertygar man allmänheten att ditt företag är en bra arbetsplats? 1.3 Varför är Employer Branding viktigt? 1.4 Vad är värdet av ett starkt arbetsgivarvarumärke? 2. Employer branding strategi 2.1 Employer branding case i sociala medier 3. Steg-för-steg hur du skapar ett starkt arbetsgivarvarumärke 3.1 Känn till ditt företags unika värdeerbjudande 3.2 Genomför en revision av arbetsgivarvarumärket 3.3 Skriv ett Employer Value Proposition 3.3.1 Exempel på ett Employer Value Proposition (EVP) från Accenture 3.4 Utnyttja nuvarande anställda 3.5 Odla en stark onboarding process 3.6 Erbjud möjligheter till lärande och utveckling 3.7 Använd video, blogginlägg, foton och bildspel för att berätta om ditt företag 3.8 Skapa ett starkt initiativ för mångfald och inkludering 4. Vad är skillnaden mellan Employer Brand & Talent Brand 4.1 Employer brand är den du säger att du är 4.2 Talent brand är vem du faktiskt är 4.3 Anpassa arbetsgivarvarumärket och talangvarumärket 4.3.1 Mät din employee net promoter score (eNPS) 4.3.2 Var uppriktig med ditt värdeerbjudande 4.3.3 Skissa upp ett medvetet och genomtänkt arbetsgivarvarumärke Vad är Employer Branding? På svenska betyder employer branding – arbetsgivarvarumärke. Enkelt uttryckt handlar arbetsgivarvarumärket om företagets rykte bland arbetssökande och hur de anställda uppfattar arbetsgivaren. Vad som gör ett employer brand starkare än andra, beror bland annat på vad som utmärker arbetsgivaren, vilka fördelar som erbjuds mot anställda gentemot konkurrenterna och hur detta kommuniceras och marknadsförs utåt. Ett attraktivare arbetsgivarvarumärke ökar chanserna att rekrytera och behålla de bästa talangerna i företaget. Vad är skillnaden mellan varumärket och arbetsgivarvarumärket? Ett arbetsgivarvarumärke innefattar de associationer som företaget och produkterna väcker hos människor. Människor har personligheter och företag har varumärken. Arbetsgivarvarumärket är likt varumärket förknippat med associationer från människor och allmänheten, men här ligger istället fokus arbetsmarknad. Det som innefattas i ett arbetsgivarvarumärke är hur företaget upplevs som arbetsgivare av både anställda och allmänheten. Låt oss säga att du har gjort ett fenomenalt arbete med att bygga upp ett starkt varumärke. Detta gör att företagets produkter kan identifieras och urskiljas från konkurrenternas. Ett välarbetat varumärke är en av de värdefullaste tillgångarna ett företag har till sitt förfogande, därför läggs mycket resurser på att stärka, skydda och bevara varumärkets rykte och position på marknaden. Men tyvärr så räcker inte ett starkt varumärke för att övertyga någon att börja arbeta på ditt företag. Precis som med varumärket bär ditt arbetsgivarvarumärke på de positiva och negativa intryck som dina anställda och kandidater upplever om dig som arbetsgivare. För att lyckas bra med ditt arbetsgivarvarumärke bör du anamma samma varumärkesstrategi för ditt employer brand som du gör för ditt varumärke. För att stärka din position som arbetsgivare bör du skifta fokuset ifrån dina varor och tjänster och istället kommunicera ditt företags ledarskap, värderingar, förmåner och kultur. Att ni har ett pingis bord på kontoret eller erbjuder bra lön räcker inte! Ett starkt varumärke ökar dina chanser att kunder rekommenderar ditt företag till nya kunder i deras närverk. På samma sätt som ditt arbetsgivarevarumärke gör dina anställda mer benägna att rekommendera dig som arbetsgivare. Detta leder till att ditt employer brand lyfts och blir mer välkänt hos allmänheten. Ha alltid kandidatens intressen i fokus Om en arbetssökande frågar en anställd på ditt företag: - Hur är det att arbeta på företag X? Vilket svar är mest relevant? "Jag trivs bra för att de har nöjdaste kunderna i hela landet." "Jag trivs bra för att de erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och flexibla arbetstider. Ett misstag många gör är att de fokuserar på att sälja in sig själva som om det vore ett kundmöte. Företaget kan ha fått utmärkelsen Mästargasell av Dagens Industri, en god nyhet i sig, men mer lämpad för ett pressmeddelande. Inte en jobbannons! Var uppriktig när du berättar om arbetsplatskulturen för att matcha kandidaten förväntningar och minska risken för felrekryteringar. Skippa att berätta nyheter som är oviktiga för kandidaten och fokusera istället på att svara på kandidatens frågor, som förmodligen vill få en bättre uppfattning av hur det är att arbeta på företaget. Hur övertygar man allmänheten att ditt företag är en bra arbetsplats? För att säkerställa att ditt arbetsgivarvarumärke verkligen är så bra som du påstår, måste du först kunna övertyga och bevisa det för de anställda innan du kan övertala allmänheten. När värdeerbjudandet är anpassat för att attrahera och behålla anställda är det dags att kommunicera detta mot potentiella kandidater, vare sig de idag är passivt eller aktivt arbetssökande. Ett bra sätt att göra detta är genom att berätta en övertygande historia med hjälp av story selling. Story selling i employer branding sammanhang är dock annorlunda från att berätta en fiktiv historia – Du kan inte hitta på en historia om ditt företag som låter så bra som möjligt, utan den måste vara verklighetsförankrad, Läs mer om talent acquisition och vad som utmärker en attraktiv arbetsgivare. Varför är Employer Branding viktigt? Nu kanske du undrar: "Spelar detta verkligen någon roll för mig och mitt företag? Det snabbt förändrande informations samhället gör att det ställs hårdare krav på företagen. Förutom CSR frågor som jämställdhet och hållbarhetsarbete, måste de även synas och höras där målgruppen är aktiv. Fler yngre människor tar sig ut på arbetsmarknaden och företagen måste anpassa sin strategi därefter. Källa: Global recruiting trends for SMB, 2016 Under flera år har företagen satsat mer och mer på att stärka och kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke. 72% av HR chefer och rekryterare världen över anser att employer branding har en betydande effekt på rekryteringsresultatet. Konkurrensen om toppkandidater ökar kraftigt, samtidigt som rådande kompetens bristerna gör det svårare för företag att attrahera rätt medarbetare. En stor del av trycket kommer från kandidaterna som idag förväntar sig mer av en arbetsgivare än någonsin tidigare. Källa: Career Arc: Why & How People Change Jobs, 2015 Enligt statistik från Career Arc anser majoriteten av kandidaterna att det främsta hindret i ansökningsprocessen är bristande information kring hur det är att arbeta i bolaget. Dessutom är visar forskningen på att 75 % av arbetssökande kommer att söka ett jobb hos ett företag som aktivt förvaltar sitt arbetsgivarvarumärke. Källa: LinkedIn studie, 2011 Ett bra arbetsgivarvarumärke kan enligt LinkedIn Talent Solutions leda till att du får: Minskad personalomsättningen med upp till 28%. En halverad kostnad per anställning. 50% mer kvalificerade sökande. 1-2ggr snabbare rekryteringsprocess. Glöm inte att du har ett arbetsgivarvarumärke oavsett om du har lagt ner arbete på det eller inte - Varför inte anstränga dig för att se till att det är ett varumärke som du kan vara stolt över? Vad är värdet av ett starkt arbetsgivarvarumärke? Ett företag med ett positivt arbetsgivarvarumärke och gott rykte får i snitt upp till dubbelt så många ansökningar som företag med ett negativt varumärke. När en arbetssökande söker efter jobb online kan sökfrågorna se ut så här: "Bästa företagen att arbeta på 2022" eller alternativt "Bäst betalda jobben inom IT branschen". Enligt en undersökning från CR Magazine och Cielo Talent visade det sig att nästan 50% av arbetstagarna inte kan tänka sig att arbeta för ett företag med dåligt rykte, inte ens om de erbjuder en högre lönekompensation. Det innebär att personalchefer kommer behöva ett gott rykte och employer brand för att ens få in kvalitetsmedarbetare genom dörren. Ett gott rykte däremot, har en motsatt effekt. När ditt arbetsgivarvarumärke gott rykte kommer rekryteringsansvariga på företaget att uppleva mindre friktion i rekryteringsprocessen och kunna attrahera fler kvalitetsansökningar från topp kandidater. Dessutom ökar företagets lönsamhet genom att rekryteringskostnader minskar i takt med att ditt rykte sprids och utvecklas över tid. Kompetensbristen som de senaste åren förvärrats har gjort det svårare för personalchefer att hitta och anställa medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet. Genom att investera i sitt arbetsgivarvarumärke idag kan därför vara avgörande för hur höga företagets personal- och rekryteringsrelaterade kostnader blir i framtiden. Låt oss nu undersöka hur du kan genomföra en strategi för arbetsgivarvarumärket redan i dag. Employer branding strategi Employer branding handlar om hur organisationen marknadsför sig mot arbetssökande. Med hjälp av en strategi för ditt arbetsgivarvarumärke kan du kontrollera och förändra hur ditt företag uppfattas av allmänheten. En effektiv employer branding strategi kan hjälpa dig att attrahera rätt kompetens, minska kostnaderna per anställning och effektivisera hela rekryteringsprocessen. Employer branding case i sociala medier Foresea kundcase Målet med kampanjen var att nå ut till människor inom serviceyrket för att anställa 85 sommarjobbare inför högsäsongen. ForSea ville främst nå personer i åldrarna 18-25 och de behövde rekrytera kandidater på kort tid. Hur vi gjorde I och med det höga antalet platser som behövde tillsättas körde vi annonserna i flera steg. Den första delen bestod av en employer branding kampanj för att skapa ett intresse hos målgruppen och för att vara top-of-mind när tjänsterna skulle utannonseras en månad efter. Del två bestod av platsannonser som utannonserades i omgångar och med olika innehåll för vardera tjänst. På detta sätt fångade vi upp dem som hade fått upp ett öga för ForSea av den tidigare employer branding kampanjen. Resultatet ForSea fick in över 2000 kvalificerade ansökningar som konkurrerade om de 85 platserna för sommar jobb. Utöver detta fick de även in flera ansökningar till en rad andra funktioner som ledde till nyrekryteringar inom tjänster såsom supervisors, teamleaders, hamn-koordinator, matroser, jungman och kockar. Tillföljd av annonseringen och inte allra minst employer branding kampanjen har ForSea fått ett stärkt arbetsgivarvarumärke och utökad varumärkeskännedom. Detta kommer med stor säkerhet underlätta framtida rekryteringar ytterligare. Är du intresserad av hur vi arbetade i detalj? Ladda ner kundcaset eller läs mer här Steg-för-steg hur du skapar ett starkt arbetsgivarvarumärke 1. Känn till ditt företags unika värdeerbjudande För att skapa ett kraftfullt arbetsgivarvarumärke är det viktigt att du börjar med att fokusera på ditt företags uppdragsbeskrivning, värderingar, vision och kultur. Det kan vara till hjälp att identifiera vilka behov ditt företag har och sedan arbeta bakåt för att förstå vilken typ av talang du behöver skaffa för att uppfylla dessa mål. 2. Genomför en revision av arbetsgivarvarumärket Du kanske inte är helt medveten om vilket rykte ditt företag har bland arbetssökande eller till och med bland dina egna anställda. Skicka ut interna undersökningar, gör sökningar i sociala medier, kolla in webbplatser som Glassdoor för att läsa företags recensioner, utföra en brand audit eller anlita ett företag som administrerar ryktesövervakning. I slutändan bör din undersökning avslöja dina anställdas favoritaspekter av din företagskultur som du kan fokusera på att lyfta fram samt vilka förbättringsområden du bör satsa på för att säkerställa att du visar upp ett starkt arbetsgivarvarumärke. 3. Skriv ett Employer Value Proposition (EVP) När du har gjort din research och skapat en lista över de värden och fördelar som ditt företag erbjuder vill du skapa ett ”Employer Value Proposition”, även förkortat EVP. Ett Employer Value Proposition är ett marknadsföringsbudskap, men också ett löfte. Så ha inte med påståenden som inte är sanna eller som dina anställda inte skulle hålla med om. Du kan med fördel använda ditt värdeerbjudande som arbetsgivare på din webbplats, i ditt rekryteringsmaterial eller på LinkedIns företagssida. Dessutom är ditt värdeerbjudande för arbetsgivaren något som dina rekryterare och ditt HR-team kan använda i kommunikationen med potentiella kandidater. Läs mer om hur topprekryterare använder EVP för att attrahera topptalanger. Ditt Employer Value Proposition behöver inte ha något med ersättning eller löneanspråk att göra. I stället vill du väcka passionen inom potentiella kandidater genom att uttrycka ditt företags positiva inverkan på världen eller dess djupare syfte. Människor vill känna att deras arbete är meningsfullt, ofta till och med på bekostnad av en högre lön. Exempel på ett Employer Value Proposition (EVP) från Accenture. Accenture, ett globalt företag för management konsultationer och professionella tjänster, har skapat detta värdeerbjudande för arbetsgivaren med ledorden "Work at the heart of change". Så här lyder deras EVP på webbplatsens karriärsida: "At the heart of every great change is a great human. Every day our People of Change are doing incredible things by working together to pursue our shared purpose–to deliver on the promise of technology and human ingenuity. Come be part of our team–bring your ideas, ingenuity and determination to make a difference, and we’ll solve some of the world’s biggest challenges. Join us and help our clients become the next and best versions of themselves." 4. Utnyttja nuvarande anställda När arbetssökande vill lära sig mer om ditt arbetsgivarvarumärke kommer de att vilja höra vad dina anställda har att säga om dig som arbetsgivare. Enligt Career Arc: Why & How People Change Jobs så litar kandidater tre gånger mer på anställda än företaget själva. Utnyttja därför dina anställda som brand ambassadors och genomför medarbetarintervjuer som ni sedan kan dela på era digitala kanaler. Företag kan till exempel anordna näringslivsevenemang, företagsutflykter, teambuilding eller företagsutbildningar. Efteråt kan du be dina anställda att dela sina upplevelser på LinkedIn, Instagram eller Facebook med en unik hashtag. Detta är ett roligt och kraftfullt sätt att stärka arbetsgivarvarumärket på ett personligt sätt. Läs mer om varför dina anställda är dina bästa ambassadörer. 5. Odla en stark onboarding process Onboarding är det första steget som en nyanställd går igenom och en negativ upplevelse kan få stora konsekvenser. Det är mycket viktigt att kandidaten får ett gott första intryck redan från start. Faktum är att personer som har en negativ onboarding är dubbelt så benägna att söka en annan jobbmöjlighet inom 1-2 år. Genom att utrusta dina nya medarbetare med rätt instruktioner och verktyg som krävs för att de ska känna sig trygga med sin roll i företaget, säkerställer du en smidig onboarding och minskar risken för uppsägningar. 6. Erbjud möjligheter till lärande och utveckling År 2018 var den främsta anledningen till att människor lämnade sina jobb att de var uttråkade och behövde en ny utmaning. I slutändan borde detta vara en relativt enkel lösning. Om du erbjuder dina anställda möjligheter till lärande visar du att ditt företag lägger stor vikt vid kontinuerligt lärande och förbättring. Och genom att utmana dina anställda ser du till att de inte blir uttråkade i sina roller - vilket kan leda till att de behåller sitt jobb i högre grad. När dina anställda utvecklar nya färdigheter blir de dessutom mer värdefulla medarbetare för ditt företag. 7. Använd video, blogginlägg, foton och bildspel för att berätta om ditt företag När du genomför en strategi för att förbättra marknadens uppfattning om din produkt eller tjänst kommunicerar du inte ditt budskap med endast ett media format på en kanal. Detsamma gäller ditt arbetsgivarvarumärke, för att se till att du når den största publiken på de plattformar som målgruppen föredrar bör du använda en bred variation av media format som videor, foton, bildspel, bloggar och andra former av budskap i din Employer Branding Strategi. På samma sätt är det viktigt att du använder videor, foton och text av hög kvalitet för att berätta om ditt företag. Du kan överväga att lägga intervjuer med anställda på din jobbsida eller publicera det i sociala medier. Du kan även med hjälp av riktad annonsering på sociala medier öka spridningen av ditt innehållet och endast rikta ut annonserna mot potentiella kandidater och andra intressanta målgrupper. Läs mer om varför annonsering i sociala medier är så effekt. 8. Skapa ett starkt initiativ för mångfald och inkludering Om du vill skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke är det viktigt att du visar ditt engagemang för att bygga upp grupper med mångfald. Det finns många företagsfördelar med att investera i initiativ för mångfald och inkludering, bland annat mer innovativa idéer, en starkare arbetsplatskultur och bättre kundservice. Men det är också nödvändigt för att odla ett positivt arbetsgivarvarumärke genom att se till att du utökar ditt varumärkes räckvidd till nya grupper av människor. Vad är skillnaden mellan Employer Brand & Talent Brand Att förstå skillnaden mellan arbetsgivarvarumärke och talangvarumärke är avgörande för att skapa en fungerande employer branding strategi. Employer brand är den du säger att du är Arbetsgivarvarumärke innebär hur anställningen på organisationen uppfattas av utomstående, enbart baserat på organisationens storytelling. Detta är något som företag avsiktlig marknadsför för att placera företaget i ett gynnsamt ljus bland nuvarande och potentiella anställda. Talent brand är vem du faktiskt är Om arbetsgivarvarumärket är det som uppfattas av utomstående, är Talangvarumärket den upplevda verkligheten av hur det är att arbeta på en organisation. Det består av vad som ses, upplevs och ofta offentligt framställs av insiders - allt från kandidater till anställda och kunder. Talangvarumärket är alltså en organisations förvärvade rykte. OBS. Vare sig det beror på okunskap eller att de vill lura, så är det många organisationer som skapar ett arbetsgivarvarumärke som inte stämmer överens med deras talangvarumärke. Anpassa arbetsgivarvarumärket och talangvarumärket När du skapar din strategi för arbetsgivarvarumärket är det viktigt att följa en gammal grekisk aforism: "Känn dig själv." Att förstå hur ditt talangvarumärke ser ut är av största vikt för att lyckas med att skapa ett effektivt, ärligt och målgruppsanpassat arbetsgivarvarumärke. Så hur kan du börja anpassa ditt arbetsgivarvarumärke och ditt talangvarumärke? 1. Mät din employee net promoter score (eNPS) Med hjälp av KPI:er som eNPS (Employee net promoter score) kan du se vad de anställda älskar med din organisation och vad som saknas. Detta hjälper dig att veta vad du ska lyfta fram i arbetsgivarvarumärket och var det finns möjligheter att förbättra talangvarumärket. 2. Var uppriktig med ditt värdeerbjudande Gräv ner dig och hitta din organisations unika erbjudanden. Om du upptäcker att dina erbjudanden är bristfälliga kan du överväga att göra några förändringar för att förbättra ditt talangvarumärke. Lika viktigt som att visa vem du är är det att vara uppriktig om vad du inte är, kandidater måste kunna ta reda på om din organisation passar dem eller inte. På så sätt undviker du snabb personalomsättning och uppsägningar. 3. Skissa upp ett medvetet och genomtänkt arbetsgivarvarumärke Starka budskap kräver en medveten och genomtänkt strategi så att alla ansträngningar är synkroniserade. Ett uppdrag, en vision och värderingar är en bra början. Att beskriva specifika förslag till arbetsgivarvärden är ett annat bra sätt att specifikt beskriva exakt vad potentiella och befintliga anställda kan förvänta sig att få när de arbetar hos er organisation. Nyckeln bakom ett stark och hållbart arbetsgivarvarumärke är att inte bara ge ett löfte, utan att konsekvent leverera på det löftet. När de inte är sammankopplade skapar det en dissonans som leder till att organisationens rykte skadas, vilket gör arbetet med arbetsgivarvarumärket kontraproduktivt. Om de däremot är i synk med varandra skapar de tillsammans en kraftfull synergi mellan organisationen och dess anställda som resulterar i kortare rekryteringsprocesser, lägre rekryteringskostnader, minskad personalomsättning och motiverade anställda som mer än gärna förespråkar ditt arbetsgivarvarumärke. Behöver du hjälp du hjälp med att rekrytera smartare på sociala medier? Stärka ditt Employer brand? Eller kanske både och? Boka då in en kostnadsfri konsultation med någon av våra experter, så hjälper vi dig kartlägga en skräddarsydd strategi för ditt företag. Adsup är specialister på employer branding, marknadsföring i sociala medier och rekrytering på sociala medier. Läs mer om våra tjänster här.

 • Vad är Recruitment Marketing?

  Recruitment marketing eller Rekryteringsmarknadsföring är en översikt över olika processer som används för att bygga upp och kommunicera organisationens Employer Brand och Employee Value Proposition. Detta begrepp håller snabbt på att bli ett av de hetaste ämnena inom rekrytering och talanganskaffning. Även om det har blivit ett modeord inom HR är det nu en nödvändig rekryteringsstrategi. Personer som jobbar med rekrytering eller HR som inte redan har gjort det bör bekanta sig med de bästa metoderna för rekryteringsmarknadsföring. Vad är målet med Recruitment Marketing Rekryteringsmarknadsföring sker under det tidigaste skedet av rekryteringsprocessen. Huvudsyftet med rekryteringsmarknadsföring är att attrahera och anställa de bästa talangerna. De fyra huvudmålen för rekryteringsmarknadsföring är följande: Att göra potentiella kandidater medvetna om ert företag och era lediga tjänsterna. Väcka deras intresse för ditt företag Få dem att betrakta er som deras nästa arbetsgivare Och att de slutligen söker de lediga tjänster som ditt företag har att erbjuda. Rekryteringsmarknadsföringens framväxt Strategin för rekryteringsmarknadsföring har uppstått som en konsekvens av den nuvarande situationen inom kompetensförsörjning. Efterfrågan inom flera kompetensområden har numera överstigit utbudet. Detta har resulterat i ett "krig om talangerna". I detta krig har det skett ett paradigmskifte där arbetstagarna har den största makten, därav har sättet att rekrytera förändrats dramatiskt. Hur söker kandidater jobb idag? I de tre första stegen söker kandidaterna efter företagets rykte och värdeerbjudande(EVP). De söker information om nuvarande anställda, förmåner, företagskultur, karriär- och utvecklingsmöjligheter, intressanta projekt och evenemang. Moderna rekryterare vet hur de med hjälp av marknadsföringstaktik ska "marknadsföra" sig själva som attraktiva arbetsgivare för att väcka kandidaternas intresse i de tidiga skedena av kandidatens resa. Talangerna har idag många alternativ att välja mellan och överväger vilken arbetsgivare de vill jobba hos likt köpresan som kunder genomgår när de väljer vilken leverantör de ska köpa av. Av dessa skäl har annonsering av jobb och sökande efter kandidater blivit mycket likt annonsering av produkter/tjänster och sökande efter kunder. Till skillnad från för några år sedan har hela rekryteringsprocessen utvecklats och blivit mycket mer komplicerad och mycket längre än var den var för bara några år sedan. "Kandidatresan" har gått från att bara inkludera ansökan, urval och anställning till en betydligt längre tratt som du ser i bilden nedan: Fördelar med Recruitment Marketing Rekryteringsmarknadsföring hjälper arbetsgivare att visa upp sitt arbetsgivarvarumärke och öka kännedomen om varumärket. Rekryteringsmarknadsföring har införts som en följd av den nuvarande situationen på arbetsmarknaden. Dess huvudsyfte är att följa de senaste trenderna på marknaden och eftersom att kriget om talangerna blir allt intensivare är det många arbetsgivare som inför denna disciplin för att kunna locka begåvade människor till företaget. Under coronakrisen 2019, tvingades många företag inom till exempel restaurangbranschen att göra kraftiga nedskärningar i sin personalstyrka och införa rekryteringsstopp. Detta för att klara av de rådande marknadsförhållanden. Talangerna sökte sig då till andra företag eller branscher och idag står branschen inför gigantiska utmaningar för att nå verksamheten strategiska mål och klara av att försörja företaget med den kompetens som krävs. När vi nu är påväg in i ytterligare en lågkonjunktur är det troligt att företag återigen tvingas göra nedskärningar och minska på nyrekryteringar. Iallafall på kort sikt. Men om det är någonting vi har lärt oss av pandemin och hur bolagen agerade då, är det att man inte borde sluta helt med rekryteringsmarknadsföring, då riskerar man att endast förvärra kompetensbristen när konjunkturen vänder. Det är därför framgångsrika rekryterare alltid rekryterar. Även när de inte har några lediga tjänster. Vill du ta din Recruitment Marketing eller Employer Branding till nästa nivå? Eftersom att den största utmaningen för personalavdelningen är att locka till sig talanger kommer alla rekryterare dyka in i rekryteringsmarknadsföring. Företag som först antar dessa nya bästa metoder för rekrytering kommer belönas och ha större chans att locka till sig de bästa talangerna. Om målet är att öka varumärkeskännedomen och locka människor till din organisation bör du absolut börja med rekryteringsmarknadsföring! Adsup är specialister på rekrytering och employer branding via sociala medier och vi hjälper idag arbetsgivare att nå och attrahera rätt kandidater via bl.a. Facebook, Instagram, Snapchat och LinkedIn. Läs mer om hur du kan bygga ett attraktivare arbetsgivarvarumärke i vår Employer Branding Guide. Du kan nu boka en kostnadsfri konsultation med någon av våra experter, så hjälper vi dig att komma igång med rekryteringsmarknadsföring redan idag.

 • Talent Acquisition - Rekrytera de bästa talangerna 2022

  Att rekrytera och behålla de bästa talangerna är en stor utmaning för många företag idag. Problemet vi ser ute på arbetsmarknaden är att många företag inte vidtar nödvändiga åtgärder för att attrahera topptalanger och lyckas med sin "Talent Acquisition" strategi. Detta leder till högre personalomsättning, kompetensbrist och långa och komplicerade rekryteringsprocesser. I den här guiden går vi igenom hur du lyckas med Talent Acquisition genom att skapa en attraktivare arbetsplats och företagskultur, samt hur du positionerar ditt arbetsvarumärke för att tilltala dina drömkandidater. Vi går också igenom hur ni kan effektivisera era rekryteringsprocesser och hur du kan marknadsföra ditt arbetsgivarvarumärke för att nå toppkandidaterna i din bransch. Om du saknar du något i guiden eller om du har några frågor, så kan du maila oss då på info@adsup.se svarar vi inom 1-2 arbetsdagar. Trevlig läsning! Innehållsförteckning Vad är företagskultur Varför är företagskulturen viktig? Hur bygger du upp en bra företagskultur? 1. Kommunicera din kultur till alla dina anställda 2. Bidra till öppenhet inom organisationen 3. Lyssna på dina anställda 4. Investera i dina anställda 5. Erbjud dina anställda förmåner 6. Organisera jobbmässor eller rekryteringsevenemang 7. Ge feedback till dina anställda och kandidater Hur attraherar du topptalanger till ditt företag? Varför byter människor jobb? De 5 vanligaste anledningarna till att människor byter jobb Formulera ett attraktivt värdeerbjudande 1. Erbjud konkurrenskraftiga kompensationspaket 2. Erbjud anställningsförmåner Hur hittar du och når du ut till toppkandidater? Riktade jobbannonser Webbaserade jobbansökningar Hur kan man minska på personalomsättningen? 1. Investera i ledarutbildning 2. Stöd och engagera dina anställda 3. Ta itu med problem snabbt och proaktivt 4. Främja professionell utveckling 5. Skapa en hållbar blandning av anställda 6. Var en förebild Marknadsför ditt arbetsgivarvarumärke till din målgrupp Hur vi skapar rekryteringsannonser som konverterar Vad är företagskultur? Företagskultur är en samling av värderingar, förväntningar och metoder som vägleder och informerar alla som arbetar i företaget. Kultur skapas genom beteenden och attityder, inte genom pressmeddelanden eller policydokument. Se det som en samling av unika egenskaper som gör ditt företag till vad det är. + En god företagskultur omfattar positiva egenskaper hos företaget som leder till förbättrade resultat som till exempel ökad effektivitet och välmående hos de anställda. - Medan en dysfunktionell företagskultur lyfter fram egenskaper som kan hindra även de mest framgångsrika organisationerna från att utvecklas. Företagskulturen byggs upp av dem som arbetar i företaget, mer eller mindre styrt och påverkat av företagsledningen. Förväxla inte kulturen med organisatoriska mål eller en uppdragsbeskrivning, även om båda kan bidra till att definiera den. Du kan se företagskulturen in-action när du ser hur ett team anpassar sig till nya utmaningar eller hur en chef korrigerar en anställd som gör ett misstag. Varför är företagskulturen viktig? "Kultur äter strategi till frukost” - Peter Drucker En bra företagskultur är en viktig grundpelarna för att lyckas som företag. Flera studier visar på att företagskulturen gör en stor skillnad i hur väl man lyckas rekrytera och behålla topptalanger inom organisationen. Företag med en sund kultur har i snitt 1,5 gånger större sannolikhet att uppleva en intäktstillväxt på 15 procent eller mer under tre år. Trots detta anser endast 31 procent av HR-cheferna att deras organisationer har den kultur de behöver för att driva framtida affärer, och att nå dit är ingen lätt uppgift - 85 procent av organisationerna misslyckas med att omvandla sin kultur. Människor tenderar att arbeta hårdare i en positiv miljö med medarbetare som de tycker om att arbeta med. Dessutom gör en vänlig kontorskultur att de anställda känner sig tillräckligt bekväma för att vända sig till ledningen när det uppstår problem. Därför är det så viktigt att företag som vill växa fokuserar på att skapa en trevlig atmosfär för arbetstagarna. Hur bygger du upp en bra företagskultur? Bra företagskulturer uppstår inte bara - det skapas genom de värderingar, ritualer och mål som genomsyrar företaget. Det finns många utmärkta företagsmiljöer. Vissa är så bra att man inte vill att arbetspasset ska ta slut. Andra är precis vad man skulle kunna förvänta sig. Vi på Adsup har upptäckt att de gemensamma nämnarna hos de företag som de anställda röstat fram som bäst arbetsplatskultur var; inkluderande, samarbetsvilliga och snabba på att bekräfta och erkänna personalens bidrag. Dessa företag fick de anställda att känna sig värdefulla och uppskattade för sina insatser. En positiv företagskultur både förenklar och snabbar på rekryteringsprocessen. Eftersom att människor trivs bra på dessa företag, lockar de ständigt till sig nya talanger och gör att personalen stannade kvar längre i företagen. Det finns ingenting som gör oss gladare än att se när människor trivs bra och utvecklas i rätt riktning på sina arbetsplatser. Microsoft´s organisationskultur lyder så här: "Vi kan bara uppnå vårt uppdrag om vi lever vår kultur. Vi börjar med att lära oss allting - att ha ett tillväxttänkande (Growth mindset). Sedan tillämpar vi detta tankesätt för att lära oss om våra kunder, vara mångsidiga och inkluderande, arbeta tillsammans som en enhet och - i slutändan - göra skillnad i världen" Innan vi går in på detaljerna över hur du kan göra för att lyckas lika bra som dem, tänk på alla saker som gör ditt företag unikt och svara på frågan; hur ser du till att potentiella kandidater ser och vet om detta? Det i särklass bästa sättet är genom word-of-mouth marketing (WOM marketing), dvs. att dina medarbetare själva berättar om hur väl de trivs på jobbet till sina bransch kollegor. En av vår tids bästa verktyg är att använda räckvidden i digitala medier genom att bland annat stärka företagets närvaro och kommunikation i sociala medier eller genom att anordna aktiviteter/evenemang som dina medarbetare och samhället kan delta i tillsammans. Låt oss nu gå djupare in på några av de faktorer som gör att du effektivt kan rekrytera och behålla topptalanger genom att förbättra din företagskultur. 1. Kommunicera din kultur till alla dina anställda Öppen kommunikation är grunden för alla sunda relationer, och det är också hörnstenen för en exceptionell arbetsmiljö. Från praktikanter till företagsledning måste all kommunikation på företaget vara kristallklar. Det kan vara så enkelt som att använda företagets intranät för att dela med de anställda vad ni värderar och varför dessa värderingar är viktiga, eller så komplext som att visa dem genom företagsaktiviteter och era dagliga handlingar. En tydlig och konsekvent kommunikation säkerställer att alla vet och förstår vad som förväntas av dem och hur de kan arbeta för att uppnå organisationens mål. Som den Amerikanska affärsmannen Jack Welch sade: "No company, small or large, can win over the long run without energized employees who believe in the mission and understand how to achieve it" Så se alltid till att företagets värderingar kommer till uttryck i allt du gör. 2. Bidra till öppenhet inom organisationen Precis som öppen kommunikation är öppenhet inom företaget viktigt för en bra arbetsmiljö. Företagets öppenhet kan definieras som att fritt dela organisationens planer och mål med personalen. Många människor väljer att arbeta för företag som har en sådan kultur. De vill känna sig stärkta genom att veta vad som händer uppåt i företaget. En öppen kultur innebär inte att du delar med dig av alla företags- eller medarbetaruppgifter inom organisationen, men ju mer öppenhet du visar, desto lättare blir det att bygga upp förtroende och lojalitet med dina anställda. Öppenhet ökar moralen och uppmuntrar till produktivitet. Den gör det möjligt för de anställda att arbeta tillsammans mot företagets mål, inte att tävla om att slutföra avdelningsprojekt. 3. Lyssna på dina anställda Ett av de mest skrämmande misstagen som företag gör är att inte lyssna på dem som faktiskt utför arbetet. Oavsett vilken position en anställd har i organisationsschemat kan han eller hon ge värdefulla synpunkter på hur ditt företag ständigt kan förbättra det som det gör och hur det levererar värde till sina kunder. Låt de anställda veta att du vill höra vad de har att säga. Främja kreativiteten genom att införa program som gör det lätt för dem att visa sin entreprenörsanda och ge idéer och feedback. Dina anställda ska veta hur värdefulla de är och vad deras bidrag betyder för företaget. Att lyssna på dem är avgörande för långsiktig framgång för företaget. 4. Investera i dina anställda Glada medarbetare är hjärtat i en levande företagskultur, och att investera i dem är mer än bara ett bra ekonomiskt beslut. Det är smart affärsinvestering. Om du vill bygga ett starkt, sprudlande företag måste du skapa en positiv arbetsmiljö som investerar i dina anställda. Oavsett om det innebär att tillhandahålla utbildnings- och utvecklingsprogram, erbjuda generös betald ledighet eller flexibla arbetstider, så kan det faktiskt leda till ett förbättrat resultat på mer än en front om du lägger tid och pengar på att investera i dina anställda. Glada, energiska medarbetare kommer alltid att betjäna dina kunder bättre. Ju bättre de betjänar dina kunder, desto nöjdare blir dina kunder. Ju nöjdare dina kunder är, desto mer gynnas ditt företag. Det är en positiv affärscykel som kommer att inspirera till förtroende, respekt och lojalitet bland företaget, personalen och kunderna. 5. Erbjud dina anställda förmåner Du vill också se till att ditt företag är öppet om sina metoder, som hur ni behandlar anställda och vad ert förmånspaket innebär. Före pandemin hade gratis luncher och halvdagsfredagar blivit normala företagsförmåner. Men i dagens distansarbetsmiljö vill de anställda ha förmåner som gör det möjligt för dem att ha en lyckad balans mellan arbete och privatliv. Istället för att gissa vad dessa kan tänkas vara, börja med att fråga dina anställda vad de vill ha för förmåner. Troligen kommer du att få höra önskemål om kortare, flexibla arbetstider, förlängd betald ledighet, utbildningsersättning, sjukförsäkring och friskvårdsprogram. Ta reda på hur du kan tillgodose dessa behov utan att det påverkar produktiviteten eller kvaliteten. Du kan minska personalomsättningen och sjukfrånvaron, öka produktiviteten, bygga upp moralen och förbättra företagskulturen genom att införa fantastiska förmånsprogram för anställda. 6. Organisera jobbmässor eller rekryteringsevenemang Det bästa sättet att locka till sig talangfulla medarbetare är att delta i jobbmässor och rekryteringsevenemang som anordnas av lokala organisationer. Se till att din personal känner till dessa kommande evenemang och att de har gott om tid att förbereda sig. Genom att vara närvarande på alla rätt ställen börjar du också bygga upp ditt personliga varumärke inom det område som du vill bli mest känd för, vilket gör att kandidater tänker på dig när de är på jakt efter ett nytt jobb. 7. Ge feedback till dina anställda och kandidater Olika kandidater har olika styrkor, och du måste veta hur du ska utnyttja deras talanger. Du vill se till att kandidaterna känner sig välkomna när de intervjuar ditt företag, oavsett om de får ett erbjudande eller inte. Om en kandidat får nej till en anställning kan feedback hjälpa kandidaten att förbättra sina intervjuförmågor om det finns framtida möjligheter på ditt företag. Detta bör ingå i jobbansökningarna så att du bättre kan hålla koll på vilka svagheter som behöver förbättras. Om du tillhandahåller denna information, se till att den hålls konfidentiell. Hur attraherar du topptalanger till ditt företag? En god företagskultur är en förutsättning för att attrahera toppkandidater och talanger till ditt företag, men om du vill sticka ut som en attraktiv arbetsgivare behöver du också veta varför topptalanger byter jobb och erbjuda konkurrenskraftiga arbetsvillkor och förmåner som passar deras behov. Varför byter människor jobb? HRbloggen.se publicerade en undersökning gjord av Kantar Sifon från perioden 19-23 december 2019, tillfrågades 1020 personer i åldrarna 18-65 år om anledningen till att de byter jobb. Här är resultatet: De 5 vanligaste anledningarna till att människor byter jobb För att få bättre ekonomisk ersättning (38 %) För att få bättre möjlighet att utvecklas inom mitt yrke/ bransch (24 %) För att få bättre balans mellan arbete och fritid (22 %) För att trivas bättre med mina arbetsuppgifter (20 %) För att få bättre möjlighet att utvecklas inom ett annat yrke eller bransch (11 %) Samma undersökning visar att yrkesverksamma i åldrarna 18–34 år är den del av befolkningen som är mest benägna att söka ett nytt jobb under de kommande åren (28 procent) och att 33% av åldersgruppen säger att det viktigaste hos en arbetsgivare är att de erbjuds möjligheten att utvecklas inom sitt yrke. Om du vet att människor i första hand byter jobb för att de anser att det nuvarande jobbet inte erbjuder tillräckligt bra lön eller möjligheter till karriärutveckling och att de vill ha ett jobb som erbjuder det, så kan du använda den informationen för att locka dessa människor till ditt företag. Formulera ett attraktivt värdeerbjudande Nu när du vet varför människor i din bransch byter jobb så kan du börja formulera ett värdeerbjudande som lockar talanger till ditt företag. De förmåner du erbjuder dina anställdas kallas för Employer Value Proposition eller "EVP". Här är två av de vanligaste värdeerbjudanden som arbetsgivare väljer att fokuserar på: 1. Erbjud konkurrenskraftiga kompensationspaket Även om pengar inte är allt så är det viktigt att ditt företag erbjuder konkurrenskraftiga kompensationspaket. Alla vill ha rättvist betalt för sitt arbete, och därför är pengar och förmåner viktigt att lyfta fram under anställningsprocessen. Se till att du erbjuder en konkurrenskraftig lön när du anställer nya medarbetare och befordrar nuvarande medarbetare, om ditt mål är att rekrytera och behålla de bästa talangerna. 2. Erbjud anställningsförmåner Om ditt företag erbjuder imponerande personalförmåner har du lättare att rekrytera och behålla kvalitetskandidater. Exempel på några av de främsta förmånerna är sjukförsäkring, tandförsäkring, livförsäkring, pensionsplaner, friskvårdsbidrag, distansarbete men det finns så många fler anställningsförmåner du kan tänkas erbjuda, så var kreativ. För att veta vilka förmåner du bör inkludera i ditt Employer Value Proposition kan du ta hjälp av undersökningar ovan, intervjua dina anställda eller anställa en konsult för att hjälpa dig formulera ett så bra värdeerbjudande som möjligt. Tips. Gör datadrivna beslut istället för att gissa vad dina anställda prioriterar hos en arbetsgivare. Hur hittar du och når du ut till toppkandidater? Naturligtvis räcker det inte bara med att veta varför människor byter jobb; vi måste också känna till vilka kanaler vi ska använda för att kommunicera med dem som vill byta jobb. Skapa riktade jobbannonser Med hjälp av riktade jobbannonser kan du nå med ditt erbjudande ut till passivt arbetssökande kandidater. Vanligtvis lockar jobbannonser personer som aktivt söker jobb på grund av arbetslöshet eller undersysselsättning, Om du vill locka till dig anställda och öka chanserna att de stannar kvar på lång sikt, rikta dina rekryteringsinsatser genom att lägga ut dina jobbannonser på platser där dina idealiska potentiella medarbetare samlas. Om du till exempel letar efter programmerare eller ingenjörer som ska arbeta på ditt företag, ta reda på var de håller till på nätet. Kanske finns det någon särskild kanal där de diskuterar nya trender inom sina affärsområden, undersök möjligheten att lägga ut en annons där och få sökande av högre kvalitet som är intresserade av det du erbjuder. Tips! På sociala medier kan hitta i princip alla typer av kandidater. Använd dig av webbaserade jobbansökningar Tro det eller ej, men många använder fortfarande pappersansökningar när de ber människor att söka jobb. Faktum är att de flesta människor inte längre fyller i ansökningar. De är för upptagna för att ta sig tid att fylla i pappersansökningar utöver att skicka in sitt CV online. Om du fortfarande använder pappersansökningar går du miste om kvalificerade sökande. Se till att rekryterande chefer har möjlighet att granska CV:n elektroniskt i stället för att hantera staplar av pappersansökningar varje dag. Hur kan man minska på personalomsättningen? För att lyckas behålla kandidater i företaget(employee retention) och minska personalomsättningen(staff turnover) så handlar det i grunden om att anställa rätt personer från början för varje unik roll. När du sedan rekryterat topptalanger till ditt företag måste du se till att du har skapat en engagerande arbetsmiljö där de trivs och har tillgång till rätt verktyg för att lyckas. Genom att följa dessa tips kommer du ha en större chans att förbättra och bygga en starkare grund för ditt företag. 1. Investera i ledarutbildning Om din högsta ledningsgrupp inte är ordentligt kvalificerad kan det leda till helt nya problem när det är dags att leda anställda. Överväg att lägga ut ledningsutbildning på entreprenad så att arbetsledare och chefer har de verktyg de behöver för att arbeta effektivt med sina team. 2. Stöd och engagera dina anställda Om dina anställda känner sig engagerade i företaget kommer de att vara mer benägna att stanna kvar under svåra tider och fortsätta att producera kvalitetsarbete. Överväg att göra närvaro vid företagssponsrade evenemang till ett krav när det gäller medarbetarutvärderingar. Alternativt kan du också uppmuntra dina anställda att delta och delta i dessa evenemang genom att erbjuda förmåner till dem som gör det. 3. Ta itu med problem snabbt och proaktivt Det är viktigt att hantera problem snabbt innan de blir ett större problem som påverkar alla inblandade. Så snart du märker ett problem (och innan det blir ett vitt brus i ditt huvud), ta upp det så att ditt team känner att de har någon på sin sida som ser efter dem. 4. Främja professionell utveckling Ett av de bästa sätten att förbättra personalbindningen är att främja yrkesmässig utveckling för dina anställda. Se till att du ger dem möjlighet att lära sig nya färdigheter och att de har tid att tillföra företaget ett unikt värde. Oavsett om det handlar om att ge dem en chans att arbeta med projektledning, främja sina affärsidéer eller att fullfölja utbildningsmöjligheter kommer du att upptäcka att dessa specifika möjligheter kommer att hålla dina anställda engagerade och lojala i många år framöver. 5. Skapa en hållbar blandning av anställda Om du har ett stort antal omotiverade anställda kan det minska produktiviteten hos dem som är motiverade. Om du har ett för litet team där alla har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans kan det också orsaka moralproblem i framtiden. När du anställer, leta efter den rätta balansen mellan passionerade men gröna personer blandat med mer seniora och erfarna personer för att se till att alla trivs i sina jobb. Detta ger också möjligheter att ge mentorskapsroller till dem som är mer seniora i sina positioner. 6. Var en förebild Vill du att dina anställda ska vara motiverade? De bästa cheferna vet att om du föregår med gott exempel kan det bidra till att förbättra moralen i hela företaget. Om du föregår med gott exempel kommer ditt team att vara mer benägna att följa efter och leva upp till din vision för framtiden. Marknadsför ditt arbetsgivarvarumärke till din målgrupp En företagskultur är inte bara bra att ha internt, det är ett fantastiskt bra budskap att sprida. Att öka spridningen och kännedomen om ditt arbetsgivarvarumärke är vårt expert område. Adsup hjälper dig att uppnå dina rekryteringsmål och göra potentiella kandidater medvetna om fördelarna att arbeta hos er. Hur vi skapar rekryteringsannonser som konverterar 1. Vi skapar skräddarsydda rekryteringsmålgrupper baserat på de kompetenser du önskar finna hos en dröm kandidat. 2. Därefter producerar vi målgruppsanpassade annonser(Native ads) på de sociala medier där målgruppen är mest aktiv. Annonserna har som mål att både framhäva dina styrkor som arbetsgivare och kommunicera det värde(EVP = Employer Value Proposition) som bäst tilltalar kandidaten. 3. Efter några dagar har jobbansökningarna börjat ramla in och då presenterar vi statistik och data kring hur annonsen presterat. Detta kan ni använda för att göra bättre datadrivna beslut gällande er rekryteringsprocess som leder till att ni göra mindre av det som inte ger resultat och mer av det som faktiskt fungerar. Tips! För att er talent acquisition- och rekryteringsstrategi ska få optimal avkastning så rekommenderar vi att ni även når ut till kandidaterna i tidigare skede och innan ni lägger ut en platsannons. Detta kan ni göra genom rekryteringsmarknadsföring(recruitment marketing) och Employer Branding kampanjer. Vill ni ha hjälp att komma igång och jobba smartare med er HR-strategi?

Visa alla

Sidor (12)

 • Försäljningschef | Adsup AB

  Är du vår nya försäljningschef? Adsup är specialister på rekrytering och employer branding på sociala medier. Efter sex års erfarenhet inom riktad annonsering på sociala medier så har vi funnit den rätta formeln för att nå dem bästa kandidaterna, kommunicera våra kunders budskap och stärka deras varumärke mot rätt målgrupper. Vi hjälper idag företag och arbetsgivare inom samtliga branscher att växa genom optimerad och riktad annonsering på sociala medier! Nu befinner vi oss i en fas där vi skall gå från startup till scaleup och söker därför en försäljningschef som vill vara med på vår tillväxtresa mot Adsup 2.0 Vill du ta chansen att arbeta på ett ungt och expansivt företag inom en starkt ökande bransch? Då har du hittat rätt! Arbetsuppgifter ​ Du kommer att jobba med B2B-försäljning där du genom telefon och kundbesök bygger upp och ansvarar för din egen kundstock. Du kommer även att ansvara för att bygga upp och leda ditt egna sälj-team, där ansvaret innefattar försäljningsmål på kort och lång sikt samt coachning och uppföljning av teamets prestation. Vårt erbjudande Vi erbjuder dig personlig utveckling och hjälper dig att utveckla din unika sälj och ledarstil. Tillsammans lägger vi upp en tydlig aktivitets och säljplan som även innefattar löpande utbildning inom försäljning samt våra tjänster & produkter. Du kommer att ha en nyckelroll i bolagets framtida tillväxt och axla ett stort ansvar inom såväl egen försäljning som ditt personalansvar och framtida sälj-team. Du kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp gällande strategiska beslut samt fokus på målsättningen med ökad försäljning över tid. Vem är du? ​ Vi söker dig med rätt inställning som är beredd att jobba hårt för att nå dina mål och har lätt för att ta egna initiativ. Vi ser vidare att du har dokumenterad erfarenhet inom försäljning, gärna inom ett närliggande affärsområde. Meriterande om du även har erfarenhet av jobb som försäljningschef/ ledare inom försäljning. Är du en person som kan arbeta i ett högt tempo och gillar att sätta upp och sträva efter tydliga mål? Då är du varmt välkommen med din ansökan till oss! Utöver CV i din ansökan vill vi att du tar med: ​ En kort beskrivning om dig själv och din bakgrund Tre anledningar till varför vi skall anställa dig Vi ser framemot att höra ifrån dig! Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta VD Andreas Rudholm på 0723-32 01 80 eller andreas.rudholm@adsup.se ANSÖK

 • KARRIÄR | Adsup AB

  Karriär Adsup jobbar med riktad annonsering och rekrytering där sociala medier är vårt specialistområde. Med mer än fem års erfarenhet av kommunikationslösningar i olika typer av medier så har vi funnit den rätta formeln för att nå dem bästa kandidaterna, kommunicera våra kunders budskap och stärka deras varumärke mot rätt målgrupper. Vi hjälper idag över 200 olika arbetsgivare inom olika branscher att växa genom optimerad och riktad annonsering på sociala medier! Nu befinner vi oss i en expansionsfas och söker därför drivna medarbetare till vårt kontor i centrala Göteborg! Vill du ta chansen att arbeta på ett ungt och expansivt företag inom en starkt ökande bransch? Då har du hittat rätt! Är du vår nya stjärnsäljare? LÄS MER

 • Sekretesspolicy | Adsup AB

  Sekretesspolicy Adsup AB lägger stor vikt i att värna om din personliga integritet och skydda den information som du som kund eller besökare anförtror åt oss. Vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd genom att följa integritetsskyddsmyndighetens(Före detta Datainspektionens)regler och föreskrifter gällande insamling och lagring av personuppgifter. ​ Denna policy förklarar vad vi samlar in för information, till vilket ändamål , samt hur vi lagrar och bearbetar dina uppgifter, detta inkluderar förutom våran webbplats, även tredjepartssystem som våra affär- och kundsystem, analysverktyg och annonseringsverktyg där personuppgifter kan komma att användas. I Sekretesspolicyn informerar vi även om dina rättigheter och hur du kan använda dem. Sekretessen för våra användare är mycket viktigt för oss (till exempel skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag eller lagra mer information än vad som behövs för att vi ska kunna fullfölja våra rättsliga förpliktelser, avtal och värna om våra kunders intressen). ​ Om du inte har något intresse av att läsa hela policyn kan du bläddra ner till de avsnitt som verkar mest relevanta för dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att trycka på "Återkalla samtycke" eller "Avsluta prenumeration" i det aktuella e-postmeddelandet. Önskar du att vi raderar eventuella personliga data eller har andra frågor kontakta oss på info@adsup.se . ​ Om du känner dig osäker kring vad som innefattas i GDPR förordningen och vad vi som företag har för ansvar, rekommenderar vi dig att läsa mer dataskyddsförordningen(GDPR) på Integritetskyddsmyndighetens hemsida(IMY.se). Klicka här för att komma till sektionen om dataskydd. ​ Personuppgiftsansvar Adsup AB (org.nr 559047-1487)är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Vad vi samlar in för typ av information För våra webbplats-besökare så sparas data från användarens webbläsare genom att de accepterar våra cookies. Detta lämnar ut teknisk data såsom: Användarbeteenden, t.ex. vilka sidor som besökts, hur länge de stannar på respektive sida och vilka knappar de interagerar med. Vilket primärt språk som används och var besökaren befinner sig Vilken enhet och w ebbläsare som används Hur besökare hittade till webbplatsen ​ (Denna data är anonym och används endast i syfte att förbättra användarupplevelsen på hemsidan och analysera trafik och användarbeteenden, inte för att identifiera enskilda användare.) ​ Vid kontakt med oss över mail, telefon/videomöte, formulär eller andra digitala kommunikationsverktyg sparar vi de personuppgifter är relevanta för ändamålet. Detta utgörs vanligtvis av : Namn Telefonnummer Företag Yrkesroll E-postadress (Denna data används för att vi som uppdragsgivare ska kunna kommunicera och fullfölja våra affärsplikter gentemot våra kunder och intressenter. Informationen som skickas till oss lagras i vårt affärssystem i syfte att erbjuda bästa möjliga service.) Vid kontakt med oss på sociala medier eller när du interagerar med någon av våra annonser sparas datan på plattformen och används för att skapa rapport underlag för våra kunder. Vi bearbetar ingen personlig data om dig som användare på dessa plattformar utan erhåller endast anonym data från plattformen. De plattformar som vi använder för våra kunder räkning är: Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Tiktok, Google och Youtube. Här hänvisar vi till respektive plattforms egna regler och restriktioner vid behandling av personlig data. Adsup sparar inte ned någon personlig information utanför mediernas respektive system. Hur vi använder informationen ​ Vi samlar in användarinformation från webbplatsen i syfte att förbättra användarvänligheten och upplevelsen för våra besökare. Externa leverantörer som används i samband med generell analys på hemsidan är: Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager, Linkedin Insight Tag, Facebook Pixel och Snapchat Pixel. ​ Vid affärsmässiga kontakter med Adsup kan personuppgifter komma att sparas i vårt affärs- och kundsystem, detta i syfte för oss att kunna erbjuda bästa möjliga service och upplevelse för våra kunder och partners. ​ Externa leverantörer där personuppgifter kan komma att användas i samband med kundbearbetning är: Hubspot Inc, LimeGo, Microsoft 365 Outlook och Hunter.io. Vi säljer aldrig din data vidare till tredje part oavsett vart du interagerar med oss. Hur länge vi sparar informationen ​ Personuppgifter rensas, gallras eller avidentifieras regelbundet. De personuppgifter som Adsup AB samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och vad vi har för skyldigheter enligt lag. Personuppgifter sparas dock aldrig under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas. ​ Vid köp av våra tjänster samt vid informationsutbyte/ inskick av material så ger du godkännande till att Adsup sparar och behåller dessa personuppgifter i affärssyfte. Adsup förbehåller sig rätten att spara personuppgifter under pågående samarbete i 3 år efter avslutad affärsrelation. Data kan komma att sparas längre ifall omständigheterna kräver så eller om våra avtal innefattas av annan tidshorisont för att vi skall kunna utföra våra åtaganden. ​ För oss är det av största vikt att skydda och värna om din personliga data. Önskar du att utdrag eller att vi raderar eventuella personliga data vi har om dig kontakta oss på info@adsup.se. ​ Dina rättigheter Adsup AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål de samlats in för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att Adsup AB inte omedelbart får radera dina personuppgifter. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftning. ​ Begäran om registerutdrag och rättelse Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut och överföra dina personuppgifter. Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som Adsup AB eventuellt behandlar om dig. Kontakta oss på info@adsup.se samt ange ditt namn, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med oss). Efter att vi verifierat att uppgifterna stämmer skickas utdraget till dig i valfritt format. Avregistrering av mail utskick ​ Vill du avregistrera dig från något av våra utskick eller helt enkelt sluta få mail av oss så framgår det tydligt i samtliga utskick utförda av Adsup hur detta går till. Du som mottagare bestämmer själva vilka utskick du vill få av oss. Vi skickar ibland personlig utskick till våra kunder där vi skickar information som rör de tjänster kunden köpt av oss. Om du inte vill att vi kontaktar dig igen så kan du svara direkt på det mailet du fått och begära att du inte vill bli kontaktad av oss igen. Kontakta oss vid frågor ​ För oss är det av största vikt att skydda och värna om din personliga data. Önskar du att vi raderar eventuella personliga data eller har andra frågor kontakta oss på info@adsup.se Read this in English

Visa alla