top of page

Talent Acquisition - Rekrytera de bästa talangerna 2024

Uppdaterat: 31 jan.


Grupp av anställda som uppvisar att god företagskultur och teamwork leder till bättre resultat på arbetsplatsen

Att rekrytera och behålla de bästa talangerna är en stor utmaning för många företag idag. Problemet vi ser ute på arbetsmarknaden är att många företag inte vidtar nödvändiga åtgärder för att attrahera topptalanger och lyckas med sin "Talent Acquisition" strategi. Detta leder till högre personalomsättning, kompetensbrist och långa och komplicerade rekryteringsprocesser.


I den här guiden går vi igenom hur du lyckas med Talent Acquisition genom att skapa en attraktivare arbetsplats och företagskultur, samt hur du positionerar ditt arbetsvarumärke för att tilltala dina drömkandidater.


Vi går också igenom hur ni kan effektivisera era rekryteringsprocesser och hur du kan marknadsföra ditt arbetsgivarvarumärke för att nå toppkandidaterna i din bransch.


Om du saknar du något i guiden eller om du har några frågor, så kan du maila mig på på sebastian.gonzalez@adsup.se svarar så svarar jag inom 1-2 arbetsdagar.

Trevlig läsning!


Innehållsförteckning


Vad är företagskultur?

Företagskultur är en samling av värderingar, förväntningar och metoder som vägleder och informerar alla som arbetar i företaget. Kultur skapas genom beteenden och attityder, inte genom pressmeddelanden eller policydokument. Se det som en samling av unika egenskaper som gör ditt företag till vad det är.


En god företagskultur omfattar positiva egenskaper hos företaget som leder till förbättrade resultat som till exempel ökad effektivitet och välmående hos de anställda. Medan en dysfunktionell företagskultur lyfter fram egenskaper som kan hindra även de mest framgångsrika organisationerna från att utvecklas.


Företagskulturen byggs upp av dem som arbetar i företaget, mer eller mindre styrt och påverkat av företagsledningen. Förväxla inte kulturen med organisatoriska mål eller en uppdragsbeskrivning, även om båda kan bidra till att definiera den. Du kan se företagskulturen in-action när du ser hur ett team anpassar sig till nya utmaningar eller hur en chef korrigerar en anställd som gör ett misstag.


Varför är företagskulturen viktig?

"Kultur äter strategi till frukost” - Peter Drucker

En bra företagskultur är en viktig grundpelarna för att lyckas som företag. Flera studier visar på att företagskulturen gör en stor skillnad i hur väl man lyckas rekrytera och behålla topptalanger inom organisationen.


HR citat om företagskultur och vad som attraherar topptalanger och motiverar anställda“Culture is what motivates and retains talented employees” Betty Thompson

Företag med en sund kultur har i snitt 1,5 gånger större sannolikhet att uppleva en intäktstillväxt på 15 procent eller mer under tre år. Trots detta anser endast 31 procent av HR-cheferna att deras organisationer har den kultur de behöver för att driva framtida affärer, och att nå dit är ingen lätt uppgift - 85 procent av organisationerna misslyckas med att omvandla sin kultur.


Människor tenderar att arbeta hårdare i en positiv miljö med medarbetare som de tycker om att arbeta med. Dessutom gör en vänlig kontorskultur att de anställda känner sig tillräckligt bekväma för att vända sig till ledningen när det uppstår problem. Därför är det så viktigt att företag som vill växa fokuserar på att skapa en trevlig atmosfär för arbetstagarna.


Hur bygger du upp en bra företagskultur?

Bra företagskulturer uppstår inte bara - det skapas genom de värderingar, ritualer och mål som genomsyrar företaget. Det finns många utmärkta företagsmiljöer. Vissa är så bra att man inte vill att arbetspasset ska ta slut. Andra är precis vad man skulle kunna förvänta sig.


Vi på Adsup har upptäckt att de gemensamma nämnarna hos de företag som de anställda röstat fram som bäst arbetsplatskultur var; inkluderande, samarbetsvilliga och snabba på att bekräfta och erkänna personalens bidrag. Dessa företag fick de anställda att känna sig värdefulla och uppskattade för sina insatser.


En positiv företagskultur både förenklar och snabbar på rekryteringsprocessen. Eftersom att människor trivs bra på dessa företag, lockar de ständigt till sig nya talanger och gör att personalen stannade kvar längre i företagen.


Det finns ingenting som gör oss gladare än att se när människor trivs bra och utvecklas i rätt riktning på sina arbetsplatser.


Microsoft´s organisationskultur lyder så här:

"Vi kan bara uppnå vårt uppdrag om vi lever vår kultur. Vi börjar med att lära oss allting - att ha ett tillväxttänkande (Growth mindset). Sedan tillämpar vi detta tankesätt för att lära oss om våra kunder, vara mångsidiga och inkluderande, arbeta tillsammans som en enhet och - i slutändan - göra skillnad i världen"

Innan vi går in på detaljerna över hur du kan göra för att lyckas lika bra som dem, tänk på alla saker som gör ditt företag unikt och svara på frågan; hur ser du till att potentiella kandidater ser och vet om detta?


Det i särklass bästa sättet är genom word-of-mouth marketing (WOM marketing), dvs. att dina medarbetare själva berättar om hur väl de trivs på jobbet till sina bransch kollegor.


En av vår tids bästa verktyg är att använda räckvidden i digitala medier genom att bland annat stärka företagets närvaro och kommunikation i sociala medier eller genom att anordna aktiviteter/evenemang som dina medarbetare och samhället kan delta i tillsammans.


Låt oss nu gå djupare in på några av de faktorer som gör att du effektivt kan rekrytera och behålla topptalanger genom att förbättra din företagskultur.


1. Kommunicera din kultur till alla dina anställda

Öppen kommunikation är grunden för alla sunda relationer, och det är också hörnstenen för en exceptionell arbetsmiljö. Från praktikanter till företagsledning måste all kommunikation på företaget vara kristallklar. Det kan vara så enkelt som att använda företagets intranät för att dela med de anställda vad ni värderar och varför dessa värderingar är viktiga, eller så komplext som att visa dem genom företagsaktiviteter och era dagliga handlingar.


En tydlig och konsekvent kommunikation säkerställer att alla vet och förstår vad som förväntas av dem och hur de kan arbeta för att uppnå organisationens mål. Eller som den Amerikanska affärsmannen Jack Welch uttryckte det:

"No company, small or large, can win over the long run without energized employees who believe in the mission and understand how to achieve it"

Så se alltid till att företagets värderingar kommer till uttryck i allt du gör.


2. Bidra till öppenhet inom organisationen

Precis som öppen kommunikation är öppenhet inom företaget viktigt för en bra arbetsmiljö. Företagets öppenhet kan definieras som att fritt dela organisationens planer och mål med personalen. Många människor väljer att arbeta för företag som har en sådan kultur. De vill känna sig stärkta genom att veta vad som händer uppåt i företaget.


En öppen kultur innebär inte att du delar med dig av alla företags- eller medarbetaruppgifter inom organisationen, men ju mer öppenhet du visar, desto lättare blir det att bygga upp förtroende och lojalitet med dina anställda.


Öppenhet ökar moralen och uppmuntrar till produktivitet. Den gör det möjligt för de anställda att arbeta tillsammans mot företagets mål, inte att tävla om att slutföra avdelningsprojekt.


3. Lyssna på dina anställda

Ett av de mest skrämmande misstagen som företag gör är att inte lyssna på dem som faktiskt utför arbetet. Oavsett vilken position en anställd har i organisationsschemat kan han eller hon ge värdefulla synpunkter på hur ditt företag ständigt kan förbättra det som det gör och hur det levererar värde till sina kunder.


Låt de anställda veta att du vill höra vad de har att säga. Främja kreativiteten genom att införa program som gör det lätt för dem att visa sin entreprenörsanda och ge idéer och feedback.


Dina anställda ska veta hur värdefulla de är och vad deras bidrag betyder för företaget. Att lyssna på dem är avgörande för långsiktig framgång för företaget.


4. Investera i dina anställda

Glada medarbetare är hjärtat i en levande företagskultur, och att investera i dem är mer än bara ett bra ekonomiskt beslut. Det är smart affärsinvestering.


Om du vill bygga ett starkt, sprudlande företag måste du skapa en positiv arbetsmiljö som investerar i dina anställda. Oavsett om det innebär att tillhandahålla utbildnings- och utvecklingsprogram, erbjuda generös betald ledighet eller flexibla arbetstider, så kan det faktiskt leda till ett förbättrat resultat på mer än en front om du lägger tid och pengar på att investera i dina anställda.


Glada, energiska medarbetare kommer alltid att betjäna dina kunder bättre. Ju bättre de betjänar dina kunder, desto nöjdare blir dina kunder. Ju nöjdare dina kunder är, desto mer gynnas ditt företag. Det är en positiv affärscykel som kommer att inspirera till förtroende, respekt och lojalitet bland företaget, personalen och kunderna.


5. Erbjud dina anställda förmåner

Du vill också se till att ditt företag är öppet om sina metoder, som hur ni behandlar anställda och vad ert förmånspaket innebär.


Före pandemin hade gratis luncher och halvdagsfredagar blivit normala företagsförmåner. Men i dagens distansarbetsmiljö vill de anställda ha förmåner som gör det möjligt för dem att ha en lyckad balans mellan arbete och privatliv.


Istället för att gissa vad dessa kan tänkas vara, börja med att fråga dina anställda vad de vill ha för förmåner. Troligen kommer du att få höra önskemål om kortare, flexibla arbetstider, förlängd betald ledighet, utbildningsersättning, sjukförsäkring och friskvårdsprogram. Ta reda på hur du kan tillgodose dessa behov utan att det påverkar produktiviteten eller kvaliteten.


Du kan minska personalomsättningen och sjukfrånvaron, öka produktiviteten, bygga upp moralen och förbättra företagskulturen genom att införa fantastiska förmånsprogram för anställda.


6. Organisera jobbmässor eller rekryteringsevenemang

Det bästa sättet att locka till sig talangfulla medarbetare är att delta i jobbmässor och rekryteringsevenemang som anordnas av lokala organisationer. Se till att din personal känner till dessa kommande evenemang och att de har gott om tid att förbereda sig.


Genom att vara närvarande på alla rätt ställen börjar du också bygga upp ditt personliga varumärke inom det område som du vill bli mest känd för, vilket gör att kandidater tänker på dig när de är på jakt efter ett nytt jobb.


7. Ge feedback till dina anställda och kandidater

Olika kandidater har olika styrkor, och du måste veta hur du ska utnyttja deras talanger. Du vill se till att kandidaterna känner sig välkomna när de intervjuar ditt företag, oavsett om de får ett erbjudande eller inte.


Om en kandidat får nej till en anställning kan feedback hjälpa kandidaten att förbättra sina intervjuförmågor om det finns framtida möjligheter på ditt företag. Detta bör ingå i jobbansökningarna så att du bättre kan hålla koll på vilka svagheter som behöver förbättras. Om du tillhandahåller denna information, se till att den hålls konfidentiell.


Hur attraherar du topptalanger till ditt företag?

Talent acquisition: Attrahera topptalanger till ditt företag med hjälp av ditt arbetsgivarvarumärke och företagskultur

En god företagskultur är en förutsättning för att attrahera toppkandidater och talanger till ditt företag, men om du vill sticka ut som en attraktiv arbetsgivare behöver du också veta varför topptalanger byter jobb och erbjuda konkurrenskraftiga arbetsvillkor och förmåner som passar deras behov.


Varför byter människor jobb?

Enligt en undersökning gjord av Kantar Sifon från perioden 19-23 december 2019, tillfrågades 1020 personer i åldrarna 18-65 år om anledningen till att de byter jobb. Här är resultatet:

De 5 vanligaste anledningarna till att människor byter jobb

  1. För att få bättre ekonomisk ersättning (38 %)

  2. För att få bättre möjlighet att utvecklas inom mitt yrke/ bransch (24 %)

  3. För att få bättre balans mellan arbete och fritid (22 %)

  4. För att trivas bättre med mina arbetsuppgifter (20 %)

  5. För att få bättre möjlighet att utvecklas inom ett annat yrke eller bransch (11 %)

Samma undersökning visar att yrkesverksamma i åldrarna 18–34 år är den del av befolkningen som är mest benägna att söka ett nytt jobb under de kommande åren (28 procent) och att 33% av åldersgruppen säger att det viktigaste hos en arbetsgivare är att de erbjuds möjligheten att utvecklas inom sitt yrke.


Om du vet att människor i första hand byter jobb för att de anser att det nuvarande jobbet inte erbjuder tillräckligt bra lön eller möjligheter till karriärutveckling och att de vill ha ett jobb som erbjuder det, så kan du använda den informationen för att locka dessa människor till ditt företag.


Formulera ett attraktivt värdeerbjudande

Nu när du vet varför människor i din bransch byter jobb så kan du börja formulera ett värdeerbjudande som lockar talanger till ditt företag. De förmåner du erbjuder dina anställdas kallas för Employer Value Proposition eller "EVP". Här är två av de vanligaste värdeerbjudanden som arbetsgivare väljer att fokuserar på:


1. Erbjud konkurrenskraftiga kompensationspaket

Även om pengar inte är allt så är det viktigt att ditt företag erbjuder konkurrenskraftiga kompensationspaket. Alla vill ha rättvist betalt för sitt arbete, och därför är pengar och förmåner viktigt att lyfta fram under anställningsprocessen.


Se till att du erbjuder en konkurrenskraftig lön när du anställer nya medarbetare och befordrar nuvarande medarbetare, om ditt mål är att rekrytera och behålla de bästa talangerna.


2. Erbjud anställningsförmåner

Om ditt företag erbjuder imponerande personalförmåner har du lättare att rekrytera och behålla kvalitetskandidater.


Exempel på några av de främsta förmånerna är sjukförsäkring, tandförsäkring, livförsäkring, pensionsplaner, friskvårdsbidrag, distansarbete men det finns så många fler anställningsförmåner du kan tänkas erbjuda, så var kreativ.


För att veta vilka förmåner du bör inkludera i ditt Employer Value Proposition kan du ta hjälp av undersökningar ovan, intervjua dina anställda eller anställa en konsult för att hjälpa dig formulera ett så bra värdeerbjudande som möjligt.


Tips. Gör datadrivna beslut istället för att gissa vad dina anställda prioriterar hos en arbetsgivare.


Hur hittar du och når du ut till toppkandidater?

Naturligtvis räcker det inte bara med att veta varför människor byter jobb; vi måste också känna till vilka kanaler vi ska använda för att kommunicera med dem som vill byta jobb.


Skapa riktade jobbannonser

Med hjälp av riktade jobbannonser kan du nå med ditt erbjudande ut till passivt arbetssökande kandidater. Vanligtvis lockar jobbannonser personer som aktivt söker jobb på grund av arbetslöshet eller undersysselsättning, Om du vill locka till dig anställda och öka chanserna att de stannar kvar på lång sikt, rikta dina rekryteringsinsatser genom att lägga ut dina jobbannonser på platser där dina idealiska potentiella medarbetare samlas.


Om du till exempel letar efter programmerare eller ingenjörer som ska arbeta på ditt företag, ta reda på var de håller till på nätet. Kanske finns det någon särskild kanal där de diskuterar nya trender inom sina affärsområden, undersök möjligheten att lägga ut en annons där och få sökande av högre kvalitet som är intresserade av det du erbjuder.


Tips! På sociala medier kan hitta i princip alla typer av kandidater.


Använd dig av webbaserade jobbansökningar

Tro det eller ej, men många använder fortfarande pappersansökningar när de ber människor att söka jobb. Faktum är att de flesta människor inte längre fyller i ansökningar. De är för upptagna för att ta sig tid att fylla i pappersansökningar utöver att skicka in sitt CV online. Om du fortfarande använder pappersansökningar går du miste om kvalificerade sökande.


Se till att rekryterande chefer har möjlighet att granska CV:n elektroniskt i stället för att hantera staplar av pappersansökningar varje dag.


Hur kan man minska på personalomsättningen?

För att lyckas behålla kandidater i företaget(employee retention) och minska personalomsättningen(staff turnover) så handlar det i grunden om att anställa rätt personer från början för varje unik roll. När du sedan rekryterat topptalanger till ditt företag måste du se till att du har skapat en engagerande arbetsmiljö där de trivs och har tillgång till rätt verktyg för att lyckas.


Genom att följa dessa tips kommer du ha en större chans att förbättra och bygga en starkare grund för ditt företag.


1. Investera i ledarutbildning

Om din högsta ledningsgrupp inte är ordentligt kvalificerad kan det leda till helt nya problem när det är dags att leda anställda. Överväg att lägga ut ledningsutbildning på entreprenad så att arbetsledare och chefer har de verktyg de behöver för att arbeta effektivt med sina team.


2. Stöd och engagera dina anställda

Om dina anställda känner sig engagerade i företaget kommer de att vara mer benägna att stanna kvar under svåra tider och fortsätta att producera kvalitetsarbete. Överväg att göra närvaro vid företagssponsrade evenemang till ett krav när det gäller medarbetarutvärderingar.


Alternativt kan du också uppmuntra dina anställda att delta och delta i dessa evenemang genom att erbjuda förmåner till dem som gör det.


3. Ta itu med problem snabbt och proaktivt

Det är viktigt att hantera problem snabbt innan de blir ett större problem som påverkar alla inblandade.


Så snart du märker ett problem (och innan det blir ett vitt brus i ditt huvud), ta upp det så att ditt team känner att de har någon på sin sida som ser efter dem.


4. Främja professionell utveckling

Ett av de bästa sätten att förbättra personalbindningen är att främja yrkesmässig utveckling för dina anställda. Se till att du ger dem möjlighet att lära sig nya färdigheter och att de har tid att tillföra företaget ett unikt värde.


Oavsett om det handlar om att ge dem en chans att arbeta med projektledning, främja sina affärsidéer eller att fullfölja utbildningsmöjligheter kommer du att upptäcka att dessa specifika möjligheter kommer att hålla dina anställda engagerade och lojala i många år framöver.


5. Skapa en hållbar blandning av anställda

Om du har ett stort antal omotiverade anställda kan det minska produktiviteten hos dem som är motiverade.


Om du har ett för litet team där alla har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans kan det också orsaka moralproblem i framtiden. När du anställer, leta efter den rätta balansen mellan passionerade men gröna personer blandat med mer seniora och erfarna personer för att se till att alla trivs i sina jobb.


Detta ger också möjligheter att ge mentorskapsroller till dem som är mer seniora i sina positioner.


6. Var en förebild

Vill du att dina anställda ska vara motiverade? De bästa cheferna vet att om du föregår med gott exempel kan det bidra till att förbättra moralen i hela företaget.


Om du föregår med gott exempel kommer ditt team att vara mer benägna att följa efter och leva upp till din vision för framtiden.


Marknadsför ditt arbetsgivarvarumärke till din målgrupp

En företagskultur är inte bara bra att ha internt, det är ett fantastiskt bra budskap att sprida. Att öka spridningen och kännedomen om ditt arbetsgivarvarumärke är vårt expert område. Adsup hjälper dig att uppnå dina rekryteringsmål och göra potentiella kandidater medvetna om fördelarna att arbeta hos er.


Hur vi skapar rekryteringsannonser som konverterar

1. Vi skapar skräddarsydda målgrupper baserat på de kompetenser du önskar finna hos en dröm kandidat.


2. Därefter producerar vi målgruppsanpassade annonser(Native ads) på de sociala medier där målgruppen är mest aktiv. Annonserna har som mål att både framhäva dina styrkor som arbetsgivare och kommunicera det värde(EVP = Employer Value Proposition) som bäst tilltalar kandidaten.


3. Efter några dagar har jobbansökningarna börjat ramla in och då presenterar vi statistik och data kring hur annonsen presterat. Detta kan ni använda för att göra bättre datadrivna beslut gällande er rekryteringsprocess som leder till att ni göra mindre av det som inte ger resultat och mer av det som faktiskt fungerar.


Tips!

För att er talent acquisition- och rekryteringsstrategi ska få optimal avkastning så rekommenderar vi att ni även når ut till kandidaterna i tidigare skede och innan ni lägger ut en platsannons.


Vill ni ha hjälp att komma igång och jobba smartare med er HR-strategi?

Hör av er till oss så hjälper vi dig rekrytera smartare och attrahera topptalenger med rätt kompetens.Samarbeta med en social mediebyrå idag!

Hos Adsup hjälper vi dig att skapa tilltalande kampanjer som engagerar just din målgrupp. Vi är en social mediebyrå i Göteborg som vet hur man bygger effektiva kampanjer med fokus på Employer Branding och rekryteringsmarknadsföring.

Trustpilot Review Adsup - Anna-Karin Snygg

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page