top of page
Borås stad logga.png

Så stärker vi Borås Stads employer brand med tre-stegs strategi

Organic (5).png

BAKGRUND

Under flera år har Borås Stad och Adsup samarbetat för att effektivisera deras rekryteringsannonsering och stärka dess ställning som attraktiv arbetsgivare på sociala medier. Vid årsskiftet tog samarbetet en ny inriktning mot en mer strategisk ansats för att adressera utmaningarna med att locka rätt talanger och öka kännedomen om stadens fördelar som arbetsgivare. Målet var tydligt: öka antalet besökare på stadens nya ansökningswebb och förstärka deras employer brand.

LÖSNING

För att nå målet utvecklades en tre-stegs strategi som nyttjade sociala medier på ett nytt och effektivt sätt. Först etablerades en "always on" kampanj som fokuserade på Borås stads unika fördelar som arbetsgivare och riktades till en bred publik. Denna kampanj förnyades månadsvis för att hålla budskapet relevant och engagerande.

I den andra fasen av strategin skapades branschspecifika annonser där medarbetare inom Borås Stad delade sina personliga erfarenheter och berättade varför de trivs med sina jobb. Dessa annonser var riktade till personer som potentiellt var intresserade av specifika yrkesroller inom staden, vilket bidrog till att stärka stadens position på arbetsmarknaden inom olika sektorer.

Den tredje och sista fasen var dedikerad till skarpa rekryteringsannonser riktade till de individer som redan hade visat intresse för Borås Stad och dess lediga tjänster. Genom att använda data från de tidigare kampanjerna kunde Adsup effektivt rikta annonserna till den mest relevanta målgruppen och maximera konverteringarna.

Story Format (1080 × 1920 px) (14).png
Story Format (1080 × 1920 px) (14) (kopia).png

RESULTAT

Effekterna av den nya strategin var synliga från första dagarna. Antalet besökare på Borås Stads karriärwebb ökade med över 3000%, vilket tydligt indikerar att den nya approachen var framgångsrik. Dessutom ledde kampanjen till en förstärkning av stadens employer brand och ökad medvetenhet om dess fördelar som arbetsgivare. Genom att arbeta smartare och mer strategiskt på sociala medier har Borås Stad och Adsup satt en ny standard för rekryteringsmarknadsföring, och fortsätter att locka och behålla de bästa talangerna.

Vi har samarbetat med Adsup i flera år nu och vi är så nöjda. De är skickliga i utförandet, öppna med statistiken för våra annonser, har ett mycket trevligt bemötande och bra service och inte minst – annonserna ger resultat.

Borås Stad

Elisabeth Eliason

Kommunikationsstrateg

bottom of page