dots.png

Sekretesspolicy

Adsup AB värnar om din personliga integritet och sätter stort värde i att följa dataskyddförordningens regler och föreskrifter. Sekretessen för våra användare är mycket viktigt för oss och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi samlar in för information om våra användare och partners och hur den används. Denna information berör vår webbplats,  affärs- och kundsystem, vår annonsering i sociala medier samt övriga digitala verktyg där personuppgifter kan komma att användas. 

 

Vad vi samlar in för typ av information

För våra webbplats-besökare så sparas den data som användarens webbläsare per automatik lämnar ut i form av teknisk data såsom:

  • Användarbeteenden

  • IP-adress

  • Språk

  • Webbläsare

Vid kontakt med oss över mail, telefon/ videomöte och andra digitala kommunikationsverktyg sparas automatiskt de personuppgifter som utgörs av e-kommunikation som t.ex:

  •  Namn

  • Telefonnummer

  • Företag

  • Yrkesuppgifter

  • E-postadress.

 

Vid ansökan på någon av våra landningssidor samt andra kontaktformulär erbjuds användaren att frivilligt komplettera med ytterligare personuppgifter. Denna data sparas i max 6 månader.

 

Kontakt på sociala medier eller integration med någon av våra annonser i egenskap av kunduppdrag för våra kunder sparas data på den plattform för det aktuella mediet. Plattformar vi använder för våra kunder räkning är: Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Tiktok och Youtube. Här hänvisar vi till respektive plattforms egna regler och restriktioner vid behandling av personlig data. Adsup sparar inte ned någon personlig information utanför mediernas respektive system.

 

Hur vi använder informationen

Vi samlar in användarinformation från webbplatsen i syfte att förbättra användarvänligheten och upplevelsen för våra besökare.

Vid affärsmässiga kontakter med Adsup kan personuppgifter komma att sparas i våra affärs- och kundsystem, detta i syfte för oss att kunna erbjuda bästa möjliga service och upplevelse för våra kunder och partners.

 

Inga personuppgifter används i annat syfte och data säljs inte vidare till tredje part. Externa leverantörer används i samband med generell analys såsom Google Analytics och Facebook Ads Manager, LinkedIn campaign manager, affärs- och kundsystem samt Sendinblue vid utskick av mail och nyhetsbrev, i dessa verktyg kan vissa personliga data komma att sparas.

 

Hur länge vi sparar informationen

Vid köp av våra tjänster samt vid informationsutbyte/ inskick av material så ger du godkännande till att Adsup sparar och behåller dessa personuppgifter i affärssyfte. Adsup förbehåller sig rätten att spara personuppgifter under pågående samarbete samt upp till 1 år efter avslutad affärsrelation, data kan komma att sparas längre ifall omständigheterna kräver så eller om våra avtal innefattas av annan tidshorisont för att vi skall kunna utföra våra åtaganden.

 

Avregistrering av mailutskick

Adsup arbetar med nyhets- och informationsutskick via mail. Mottagarna bestämmer själva om dem vill få utskick i framtiden eller avregistrera sig, hur avregistrering går till framgår tydligt i samtliga utskick utförda av Adsup.

 

Kontakta oss vid frågor 

För oss är det av största vikt att skydda och värna om din personliga data och integritet, därav följer vi dataskyddsförordningen GDPR. Vid frågor rörande säkerhet inom information och IT hänvisar vi till vårt Kvalitet och Miljöledningssystem. Önskar du att vi raderar eventuella personliga data eller har andra frågor kontakta oss på info@adsup.se