top of page
Green dots Adsup

Sekretesspolicy

Adsup AB lägger stor vikt i att värna om din personliga integritet och skydda den information som du som kund eller besökare anförtror åt oss.  Vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd genom att följa integritetsskyddsmyndighetens(Före detta Datainspektionens)regler och föreskrifter gällande insamling och lagring av personuppgifter.

Denna policy förklarar vad vi samlar in för information, till vilket ändamål, samt hur vi lagrar och bearbetar dina uppgifter, detta inkluderar förutom våran webbplats, även tredjepartssystem som våra affär- och kundsystem, analysverktyg och annonseringsverktyg där personuppgifter kan komma att användas. 

 

I Sekretesspolicyn informerar vi även om dina rättigheter och hur du kan använda dem. Sekretessen för våra användare är mycket viktigt för oss (till exempel skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag eller lagra mer information än vad som behövs för att vi ska kunna fullfölja våra rättsliga förpliktelser, avtal och värna om våra kunders intressen).

Om du inte har något intresse av att läsa hela policyn kan du bläddra ner till de avsnitt som verkar mest relevanta för dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att trycka på "Återkalla samtycke" eller "Avsluta prenumeration" i det aktuella e-postmeddelandet. Önskar du att vi raderar eventuella personliga data eller har andra frågor kontakta oss på info@adsup.se.

Om du känner dig osäker kring vad som innefattas i GDPR förordningen och vad vi som företag har för ansvar, rekommenderar vi dig att läsa mer dataskyddsförordningen(GDPR) på Integritetskyddsmyndighetens hemsida(IMY.se).

 

Klicka här för att komma till sektionen om dataskydd.

Personuppgiftsansvar


Adsup AB (org.nr 559047-1487)är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Vad vi samlar in för typ av information


För våra webbplats-besökare så sparas data från användarens sessioner genom att de accepterar våra cookies.

Detta lämnar ut teknisk data såsom:

 • Användarbeteenden, t.ex. vilka sidor som besökts, hur länge de stannar på respektive sida och vilka knappar de interagerar med.

 • Vilket primärt språk som används och var besökaren befinner sig

 • Vilken enhet och webbläsare som används

 • Hur besökare hittade till webbplatsen

 • Videoinspelningar och heatmaps av användarsession

 • IP adress

(Denna data är anonym och används endast i syfte att förbättra användarupplevelsen på hemsidan och analysera trafik,  användarbeteenden och företag, inte för att identifiera enskilda användare.)

Vid kontakt med oss över mail, telefon/videomöte, formulär eller andra digitala kommunikationsverktyg sparar vi de personuppgifter är relevanta för ändamålet.

Detta utgörs vanligtvis av :

 • Namn

 • Telefonnummer

 • Företag

 • Yrkesroll

 • E-postadress

 

(Denna data används för att vi som uppdragsgivare ska kunna kommunicera och fullfölja våra affärsplikter gentemot våra kunder och intressenter. Informationen som skickas till oss lagras i vårt affärssystem i syfte att erbjuda bästa möjliga service.)

 

Vid kontakt med oss på sociala medier eller när du interagerar med någon av våra annonser sparas datan på plattformen och används för att skapa rapport underlag för våra kunder. Vi bearbetar ingen personlig data om dig som användare på dessa plattformar utan erhåller endast anonym data från plattformen.

 

De plattformar som vi använder för våra kunder räkning är: Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Tiktok, Google och Youtube.
Här hänvisar vi till respektive plattforms egna regler och restriktioner vid behandling av personlig data.
Adsup sparar inte ned någon personlig information utanför mediernas respektive system.

 

Hur vi använder informationen

Vi samlar in användarinformation från webbplatsen i syfte att förbättra användarvänligheten och upplevelsen för våra besökare. 

Externa leverantörer som används i samband med generell analys på hemsidan är: Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager, Hotjar, Hunter.io, Leadinfo, Linkedin Insight Tag, Facebook Pixel och Snapchat Pixel.

Vid affärsmässiga kontakter med Adsup kan personuppgifter komma att sparas i vårt affärs- och kundsystem, detta i syfte för oss att kunna erbjuda bästa möjliga service och upplevelse för våra kunder och partners.

Externa leverantörer där personuppgifter kan komma att lagras och användas i samband med kundbearbetning är: Hubspot Inc, LimeGo, Microsoft 365 Outlook och Hunter.io.

 

Vi säljer aldrig din data vidare till tredje part oavsett vart du interagerar med oss.

 

Hur länge vi sparar informationen

Personuppgifter rensas, gallras eller avidentifieras regelbundet. De personuppgifter som Adsup AB samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och vad vi har för skyldigheter enligt lag. Personuppgifter sparas dock aldrig under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.

Vid köp av våra tjänster samt vid informationsutbyte/ inskick av material så ger du godkännande till att Adsup sparar och behåller dessa personuppgifter i affärssyfte. Adsup förbehåller sig rätten att spara personuppgifter under pågående samarbete i 3 år efter avslutad affärsrelation. Data kan komma att sparas längre ifall omständigheterna kräver så eller om våra avtal innefattas av annan tidshorisont för att vi skall kunna utföra våra åtaganden. 

För oss är det av största vikt att skydda och värna om din personliga data. Önskar du att utdrag eller att vi raderar eventuella personliga data vi har om dig kontakta oss på info@adsup.se.

Dina rättigheter

 

Adsup AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. 

 

Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål de samlats in för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att Adsup AB inte omedelbart får radera dina personuppgifter. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftning.

Begäran om registerutdrag och rättelse

 

Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut och överföra dina personuppgifter. Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som Adsup AB eventuellt behandlar om dig.

Kontakta oss på info@adsup.se samt ange ditt namn, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med oss). Efter att vi verifierat att uppgifterna stämmer skickas utdraget till dig i valfritt format.

 

Avregistrering av mail utskick

Vill du avregistrera dig från något av våra utskick eller helt enkelt sluta få mail av oss så framgår det tydligt i samtliga utskick utförda av Adsup hur detta går till.  Du som mottagare bestämmer själva vilka utskick du vill få av oss. 

Vi skickar ibland personlig utskick till våra kunder där vi skickar information som rör de tjänster kunden köpt av oss. Om du inte vill att vi kontaktar dig igen så kan du svara direkt på det mailet du fått och begära att du inte vill bli kontaktad av oss igen.

 

Kontakta oss vid frågor 

För oss är det av största vikt att skydda och värna om din personliga data. Önskar du att vi raderar eventuella personliga data eller har andra frågor kontakta oss på info@adsup.se

bottom of page