top of page
dots.png

Marknadsföring på sociala medier

Marknadsföring på sociala medier.png

Vilka målgrupper önskar ni nå ut till? Hur utvärderar och följer ni upp era marknadsföringsinsatser idag?

 

Marknadsföring utgör en avgörande aspekt av er verksamhet, men att mäta och värdera effekten av en genomförd marknadsföringskampanj kan vara en utmaning. Vår specialisering ligger inom målinriktad marknadsföring på sociala medier, där vår expertis säkerställer att ert budskap når exakt de målgrupper ni siktar på.

Vi står redo att hjälpa er att skapa unikt grafiskt och kommunikativt material för er kampanj, vilket sticker ut bland konkurrensen. Det nästkommande steget är att identifiera er önskade målgrupp och anpassa ert budskap specifikt till just den målgruppen.

Efter avslutad kampanj tar vi fram en omfattande statistikrapport som ger er tydlig insikt i resultaten av er marknadsföring, samt möjlighet att beräkna er Return on Investment (ROI). Så varför inte låta oss hjälpa er att effektivisera ert marknadsföringsarbete och nå de önskade målen? Kontakta oss idag!

Adsup har med sitt engagemang och kunskap gett oss värdefull insikt i hur marknadsföring via sociala medier byggs upp och visas, både i utformning av annons samt format. Vi har under aktiviteterna fått rapportering av respons och interaktion för kampanjerna, löpande och summerande efter avslutad aktivitet. 

Adsup har som samarbetspartner visat professionalism och kunnande och varit lätta att kommunicera och samarbeta med.

 
Thermex Scandinavia 
Ola Hermansson
Country Manager Sverige
dots.png

Relaterade artiklar

bottom of page