top of page
331218_Thermex Scandinavia AS_Logo_DK.png

Så hjälpte vi Thermex att bygga varumärke och driva försäljning

423.19.3168.2_1.png

BAKGRUND

Thermex är en ledande tillverkare av bland annat högkvalitativa köksfläktar med ett behov av att öka varumärkeskännedomen bland både privatpersoner och återförsäljare. Under kampanjen 2023 fokuserade vi på att rikta oss mot rätt målgrupper och driva trafik till deras produkter genom AB-tester och annonsering på Facebook, Instagram och Linkedin.

LÖSNING

Vårt strategiska tillvägagångssätt inkluderade skapande av engagerande rörligt material med produkt- och kampanjfokus. Vi genomförde AB-tester för att optimera annonseringens effektivitet och använde olika längder på videoklipp för att maximera engagemang och nå ut till målgruppen på bästa sätt.

Vi skräddarsydde annonserna för att nå rätt målgrupp och säkerställa att budskapet om Thermex produkter och kampanjer nådde fram till både privatpersoner och potentiella återförsäljare. Genom att använda rätt kanaler och målgruppsanalys optimerade vi vår annonsering för att driva trafik och generera försäljning.

”Jag får vara med och bidra till att alla ska kunna bo i deras hem och vara självständiga
528.23.3098.2.Png

RESULTAT

Ökad varumärkeskännedom

Våra annonser nådde en stor och relevant målgrupp, vilket resulterade i en ökad varumärkeskännedom för Thermex. Människor fick insikt i fördelarna med Thermex-produkter och blev medvetna om varumärket som en pålitlig leverantör av köksfläktar, vinkylar med mer.

Framgångsrik försäljning

Genom att optimera våra kampanjer och rikta dem mot rätt målgrupp lyckades vi generera intresse och driva trafik till Thermex produkter. Kampanjen ledde till ökad efterfrågan på Thermex-produkter bland både privatpersoner och återförsäljare.

Adsup har med sitt engagemang och kunskap gett oss värdefull insikt i hur marknadsföring via sociala medier byggs upp och visas, både i utformning av annons samt format. Vi har under aktiviteterna fått rapportering av respons och interaktion för kampanjerna, löpande och summerande efter avslutad aktivitet. 

Adsup har som samarbetspartner visat professionalism och kunnande och varit lätta att kommunicera och samarbeta med.

Thermex Scandinavia

Ola Hermansson

Country Manager Sverige

bottom of page