top of page
Borås stad logga.png

Så attraherade vi socionomer till Borås Stad med tvåstegskampanj

blobid0_1562060115188.jpeg

BAKGRUND

Borås Stad stod inför utmaningen att rekrytera socialsekreterare till en helt ny verksamhetsgren, Ungdomscentrum. Socialsekreterare är ett bristyrke som traditionellt sett är svårt att tillsätta. Behovet av kompetent personal inom socialt arbete är avgörande för att säkerställa en effektiv och hållbar socialtjänst. För att möta denna utmaning valde Borås Stad att samarbeta med Adsup för att genomföra en rekryteringskampanj i två steg.

LÖSNING

För att locka kvalificerade sökande och samtidigt skapa medvetenhet kring den nya verksamhetsgrenen inleddes kampanjen i två steg. Först genomfördes en employer branding-kampanj med videomaterial från arbetsplatsen med en voiceover där anställda inom Borås Stad berättade om den nya verksamheten och fördelar med att arbeta där. Denna autentiska inblick i yrket och arbetsmiljön skapade en stark koppling till potentiella sökande och positionerade Borås Stad som en attraktiv arbetsgivare.

Den insamlade datan från employer branding-kampanjen användes sedan strategiskt för att rikta den efterföljande rekryteringskampanjen. Genom att anpassa annonser och budskap till den identifierade målgruppen skapades en skräddarsydd och effektiv kommunikation som ökade chanserna att nå de mest relevanta kandidaterna.

Boras Case.png

RESULTAT

stadshuskvarteret 15.41.10.jpeg
15 sökande från legitimerade socionomer

Borås Stad lyckades locka 15 sökande från legitimerade socionomer, vilket var en betydande ökning jämfört med tidigare rekryteringskampanjer. Det framgångsrika resultatet visade på kampanjens förmåga att nå och engagera den specifika målgruppen.

110% ökning i kvalitativa ansökningar

Jämfört med tidigare rekryteringsinsatser utan koppling till employer branding, noterade Borås Stad en imponerande ökning på 10% när det gäller kvalitativa ansökningar. Detta indikerar att den första fasen av kampanjen, fokuserad på att bygga varumärkeskännedom och engagemang, hade en direkt positiv effekt på ansökningarnas övergripande kvalitet.

Stärkt arbetsgivarvarumärke mot målgruppen

Genom att integrera employer branding i rekryteringsstrategin har Borås Stad inte bara fyllt vakanta positioner med kompetenta socionomer utan också stärkt sin position som en attraktiv arbetsgivare inom det konkurrensutsatta området för socialsekreterare.

Vi samarbetade med Adsup för att skapa en Employer branding-kampanj med målet att väcka intresse och engagemang för vår nya verksamhetsgren. Tack för ett utmärkt samarbete, professionellt bemötande och för en högkvalitativ produkt

Borås Stad

Emma Pohlin

HR-administratör

bottom of page