top of page
forsea-logo.webp

Så fick Forsea över 2000 sommarjobbsansökningar med hjälp av Adsup.

BAKGRUND

ForSea är en dansk-svensk arbetsplats, som knyter ihop Öresundsregionen. Arbetet på ForSea sker såväl till sjöss på färjorna som i hamnarna. Adsup påbörjade samarbetet med Forsea i början av året, där det första uppdraget var att hitta sommarpersonal inför kommande högsäsong. ForSea behövde fylla hela 85 platser till servicefunktioner inom café, butik, restaurang och terminal. Att ha ett stort kundfokus och vara en god lagspelare var de viktigaste kriterierna. ForSea behövde hitta rätt talanger på kort tid - där även många platser behövde fyllas. Då det rörde sig om sommarjobb var ForSeas främsta målgruppen i åldrarna 18-25. 

LÖSNING

I och med det höga antalet platser som behövde fyllas annonserade vi i omgångar. Den första delen bestod av en employer branding-kampanj för att skapa ett intresse hos målgruppen och för att vara top of mind när tjänsterna skulle utannonseras en månad senare. Del två bestod av platsannonser som utannonserades i omgångar och med olika innehåll för vardera tjänst. På detta sätt fångade vi upp dem som hade fått upp ett öga för ForSea av den tidigare employer branding-kampanjen i respektive flöden med tjänster som passar just den målgruppen.

soldack_par_med_telefon_sfw_1200x800.webp

RESULTAT

Över 2000 ansökningar

ForSea fick in över 2000 ansökningar som konkurrerade om de 85 platserna för sommarjobb. Utöver detta fick de även in flera ansökningar till en rad andra funktioner som ledde till nyrekryteringar inom tjänster så som supervisors, teamleaders, hamnkoordinator, matroser, jungman och kockar.

Ökad varumärkeskännedom

I och med annonseringen och inte allra minst employer branding-kampanjen har ForSea fått ett stärkt arbetsgivarvarumärke med en större varumärkeskännedom. Detta kommer underlätta framtida rekryteringar ytterligare.

Sociala medier har varit en viktig kanal för att attrahera rätt kompetens, vi är väldigt nöjda med Adsup som sedan början på året är vår partner inom sociala medier. Vi valde Adsup för att de var lyhörda för våra önskemål, samtidigt som de utmanade oss i att tänka i nya banor.

ForSea

Charlott Kreuger

HR Business Partner

bottom of page