top of page

Hur ser framtiden ut på arbetsmarknaden och hur påverkar det kompetensförsörjningen?

Uppdaterat: 31 jan.


Statistiknyheter och nyckeltal för svenska arbetsmarknaden Februari 2023. Arbetslöshet 8,2%, arbetskraftalet 74,2% och sysselsättningsgrad 68,2%,

I detta inlägg undersöker vi hur utvecklingen av den svenska arbetsmarknaden påverkar den rådande kompetensbristen och ger dig tips på hur du kan framtidssäkra ditt företags kompetensförsörjning.


Återhämtning på arbetsmarknaden


Enligt ny statistik från SCB var 2022 ett år av återhämtning, där både arbetslösheten minskade till liknande nivåer som före coronapandemin och sysselsättningen nådde den högsta nivån sedan 2001, vilket är så långt tillbaka i tiden som det finns jämförbara uppgifter. Sysselsättningsgraden har därmed fullt ut återhämtat sig sedan coronapandemin.


Sysselsättningsgraden åter på hög nivå med färre personer utanför arbetskraften.


Den totala arbetskraften uppgick till 5 617 000 personer och ökade med 0,7 procentenheter till 74,5 procent. Samtidigt som antalet personer utanför arbetskraften minskade med 46 000 personer.

Arbetslösheten minskade för både män och kvinnor, inrikes och utrikes födda samt för de flesta åldersgrupperna. Särskilt glädjande var att ungdomsarbetslösheten minskade med 3,1 procentenheter till 21,7 procent.

Det totala antalet arbetade timmar per vecka uppgick till i genomsnitt 155,7 miljoner timmar under 2022, en ökning med 2,5 procent jämfört med 2021. Störst var ökningen inom näringsgrenen hotell och restaurang, där antalet arbetade timmar ökade med 25,7 procent jämfört med föregående år och antalet anställda ökade med 28 000 personer.


Sveriges största näringsgrenar och arbetsgivare.


Den största näringsgrenen sett till sysselsättningsgrad var inom finansiell verksamhet och företagstjänster, där 969 000 personer var sysselsatta under 2022, en ökning med 69 000 personer.


Den näst största näringsgrenen var vård och omsorg med 758 000 sysselsatta och den tredje största näringsgrenen var utbildning med 575 000 sysselsatta.

Den minsta näringsgrenen var jordbruk, skogsbruk och fiske där 89 000 personer var sysselsatta under 2022.


Inom den privata sektorn var det i genomsnitt 3 110 000 anställda, medan antalet anställda inom kommunal sektor uppgick till 1 160 000 och inom statlig sektor till 356 000 personer.


För mer information om hur arbetsmarknaden har förändrats under 2023 hänvisar vi till AKU:s månads- och kvartalsvisa publiceringar på SCB´s hemsida.


Hur ser framtiden ut och hur påverkar det kompetensförsörjningen?


Även om den svenska arbetsmarknaden ser ut att kylas av något under våren till följd av det rådande makroekonomiska läget, så råder det fortsatt en dramatisk brist på kompetens inom en rad yrkesområden, både nationellt och globalt. Detta skapar hårdare konkurrens om talangerna och kan vara särskilt bekymmersamt för ett land som Sverige, där det krävs specialister inom en rad olika funktioner och branscher.


Arbetsmarknad och jobbmöjligheter inför 2023 och i framtiden

Så hur kan arbetsgivare framtidssäkra sin kompetensförsörjning?


För att förstå vad det är som gör att människor föredrar en specifik arbetsgivare över en annan, låt oss först och främst undersöka varför människor byter jobb. För om du vet varför människor byter jobb, så kan du använda den informationen för att konstruera ett värdeerbjudande som är anpassat till vad den ideala kandidaten önskar hos en arbetsgivare.


Enligt en undersökning från 2019 är de 5 vanligaste anledningarna till att människor byter jobb följande:

  1. För att få bättre ekonomisk ersättning (38%)

  2. För att få bättre möjlighet att utvecklas inom mitt yrke/ bransch (24%)

  3. För att få bättre balans mellan arbete och fritid (22%)

  4. För att trivas bättre med mina arbetsuppgifter (20%)

  5. För att få bättre möjlighet att utvecklas inom ett annat yrke eller bransch (11%)


Samma undersökning visar att yrkesverksamma i åldrarna 18–34 år är den del av befolkningen som är mest benägna att söka ett nytt jobb under de kommande åren (28 procent) och att 33% av åldersgruppen säger att det viktigaste hos en arbetsgivare är att de erbjuds möjligheten att utvecklas inom sitt yrke. Läs mer här.


Anpassa ditt värdeerbjudande till kandidaternas förväntningar


För att säkerställa att ditt erbjudande matchar kandidaternas krav och förväntningar är det viktigt att löpande undersöka hur anställda mår och upplever sin arbetsplats. När detta är identifierat är det dags att kommunicera ditt värdeerbjudande mot rätt målgrupp med Employer Branding. Läs mer i vår employer branding guide.


OBS. Glöm inte att vara autentisk när du kommunicerar med kandidaterna. Undvik att överdriva kring dina åtaganden och låt istället dina anställda måla upp en realistisk och personlig bild av dig som arbetsgivare. Med hjälp av ett tydligt och verklighetsförankrat arbetsgivarvarumärke blir det enklare att attrahera rätt kandidater som både trivs i gemenskapen och som kan bidra till att driva företaget framåt.


Om du är osäker på vad som gör ditt företag unikt så har vi skrivit en guide över hur du kan odla en sund och stark företagskultur som går i linje med ditt företags värderingar.


Samarbeta med en social mediebyrå idag!


Hos Adsup hjälper vi dig att skapa tilltalande kampanjer som engagerar just din målgrupp. Vi är en social mediebyrå i Göteborg som vet hur man bygger effektiva kampanjer med fokus på Employer Branding och rekryteringsmarknadsföring.

Trustpilot Review Adsup - Julia

Är du redo att ta din sociala medie strategi till nästa nivå?


Hör av er till oss så hjälper vi ditt varumärke att förbli relevant och successivt arbeta mot dina övergripande mål.75 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page