Employer Branding - Den ultimata guiden till ett starkare arbetsgivarvarumärke


Adsup Employer branding guide 2023 - DIn guide till ett starkare arbetsgivarvarumärke

Din guide till ett starkare arbetsgivarvarumärke

Vi ska i denna guide reda ut vad begreppet employer branding betyder, förklara vad topptalanger söker hos en arbetsgivare och hur du med hjälp av verkliga case kan skapa ett attraktivare arbetsgivarvarumärke som attraherar och behåller de bästa talangerna.


Idag spelar ett företags rykte större roll än någonsin. Faktum är att en klar majoritet av arbetstagarna inte skulle tänka sig att söka sig till, eller fortsätta arbeta för ett företag som har ett dåligt rykte hos sina anställda eller allmänheten.


Du ägnar säkert mycket tid åt att skapa övertygande och inspirerande innehåll kring dina produkter och tjänster, men hur lång tid ägnar du åt att odla ett kraftfullt employer brand som attraherar och behåller de bästa talangerna?


Vi ska nu gå igenom steg-för-steg hur du kan skapa din egen employer branding strategi för 2023.


Innehållsförteckning

1. Vad är Employer Branding?

1.1 Vad är skillnaden mellan varumärket och arbetsgivarvarumärket?

1.2 Hur övertygar man allmänheten att ditt företag är en bra arbetsplats?

1.3 Varför är Employer Branding viktigt?

1.4 Vad är värdet av ett starkt arbetsgivarvarumärke?

2. Employer branding strategi

2.1 Employer branding case i sociala medier

3. Steg-för-steg hur du skapar ett starkt arbetsgivarvarumärke

3.1 Känn till ditt företags unika värdeerbjudande

3.2 Genomför en revision av arbetsgivarvarumärket

3.3 Skriv ett Employer Value Proposition

3.3.1 Exempel på ett Employer Value Proposition (EVP) från Accenture

3.4 Utnyttja nuvarande anställda

3.5 Odla en stark onboarding process

3.6 Erbjud möjligheter till lärande och utveckling

3.7 Använd video, blogginlägg, foton och bildspel för att berätta om ditt företag

3.8 Skapa ett starkt initiativ för mångfald och inkludering

4. Vad är skillnaden mellan Employer Brand & Talent Brand

4.1 Employer brand är den du säger att du är

4.2 Talent brand är vem du faktiskt är

4.3 Anpassa arbetsgivarvarumärket och talangvarumärket

4.3.1 Mät din employee net promoter score (eNPS)

4.3.2 Var uppriktig med ditt värdeerbjudande

4.3.3 Skissa upp ett medvetet och genomtänkt arbetsgivarvarumärke


Vad är Employer Branding?

Grafisk bild som visualiserar employer branding

På svenska betyder employer branding – arbetsgivarvarumärke. Enkelt uttryckt handlar arbetsgivarvarumärket om företagets rykte bland arbetssökande och hur de anställda uppfattar arbetsgivaren. Vad som gör ett employer brand starkare än andra, beror bland annat på vad som utmärker arbetsgivaren, vilka fördelar som erbjuds mot anställda gentemot konkurrenterna och hur detta kommuniceras och marknadsförs utåt. Ett attraktivare arbetsgivarvarumärke ökar chanserna att rekrytera och behålla de bästa talangerna i företaget.


Vad är skillnaden mellan varumärket och arbetsgivarvarumärket?

Ett arbetsgivarvarumärke innefattar de associationer som företaget och produkterna väcker hos människor. Människor har personligheter och företag har varumärken.


Arbetsgivarvarumärket är likt varumärket förknippat med associationer från människor och allmänheten, men här ligger istället fokus arbetsmarknad. Det som innefattas i ett arbetsgivarvarumärke är hur företaget upplevs som arbetsgivare av både anställda och allmänheten.


Låt oss säga att du har gjort ett fenomenalt arbete med att bygga upp ett starkt varumärke. Detta gör att företagets produkter kan identifieras och urskiljas från konkurrenternas. Ett välarbetat varumärke är en av de värdefullaste tillgångarna ett företag har till sitt förfogande, därför läggs mycket resurser på att stärka, skydda och bevara varumärkets rykte och position på marknaden. Men tyvärr så räcker inte ett starkt varumärke för att övertyga någon att börja arbeta på ditt företag.


Precis som med varumärket bär ditt arbetsgivarvarumärke på de positiva och negativa intryck som dina anställda och kandidater upplever om dig som arbetsgivare. För att lyckas bra med ditt arbetsgivarvarumärke bör du anamma samma varumärkesstrategi för ditt employer brand som du gör för ditt varumärke.


För att stärka din position som arbetsgivare bör du skifta fokuset ifrån dina varor och tjänster och istället kommunicera ditt företags ledarskap, värderingar, förmåner och kultur. Att ni har ett pingis bord på kontoret eller erbjuder bra lön räcker inte!


Ett starkt varumärke ökar dina chanser att kunder rekommenderar ditt företag till nya kunder i deras närverk. På samma sätt som ditt arbetsgivarevarumärke gör dina anställda mer benägna att rekommendera dig som arbetsgivare. Detta leder till att ditt employer brand lyfts och blir mer välkänt hos allmänheten.


Ha alltid kandidatens intressen i fokus

Om en arbetssökande frågar en anställd på ditt företag:


- Hur är det att arbeta på företag X?

Vilket svar är mest relevant?

  1. "Jag trivs bra för att de har nöjdaste kunderna i hela landet."

  2. "Jag trivs bra för att de erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och flexibla arbetstider.

Ett misstag många gör är att de fokuserar på att sälja in sig själva som om det vore ett kundmöte. Företaget kan ha fått utmärkelsen Mästargasell av Dagens Industri, en god nyhet i sig, men mer lämpad för ett pressmeddelande. Inte en jobbannons!


Var uppriktig när du berättar om arbetsplatskulturen för att matcha kandidaten förväntningar och minska risken för felrekryteringar. Skippa att berätta nyheter som är oviktiga för kandidaten och fokusera istället på att svara på kandidatens frågor, som förmodligen vill få en bättre uppfattning av hur det är att arbeta på företaget.


Hur övertygar man allmänheten att ditt företag är en bra arbetsplats?

För att säkerställa att ditt arbetsgivarvarumärke verkligen är så bra som du påstår, måste du först kunna övertyga och bevisa det för de anställda innan du kan övertala allmänheten. När värdeerbjudandet är anpassat för att attrahera och behålla anställda är det dags att kommunicera detta mot potentiella kandidater, vare sig de idag är passivt eller aktivt arbetssökande.


Ett bra sätt att göra detta är genom att berätta en övertygande historia med hjälp av story selling. Story selling i employer branding sammanhang är dock annorlunda från att berätta en fiktiv historia – Du kan inte hitta på en historia om ditt företag som låter så bra som möjligt, utan den måste vara verklighetsförankrad,


Läs mer om talent acquisition och vad som utmärker en attraktiv arbetsgivare.


Varför är Employer Branding viktigt?

Nu kanske du undrar: "Spelar detta verkligen någon roll för mig och mitt företag?


Det snabbt förändrande informations samhället gör att det ställs hårdare krav på företagen. Förutom CSR frågor som jämställdhet och hållbarhetsarbete, måste de även synas och höras där målgruppen är aktiv. Fler yngre människor tar sig ut på arbetsmarknaden och företagen måste anpassa sin strategi därefter.

Vikten av employer branding för små och medelstora företag - 72% av rekryteringsansvariga världen över höll med om att arbetsgivarvarumärket har en betydande inverkan på rekryteringen, de tre främsta kanalerna som företag planerar att utöka sitt employer brand är företagets webbplats, professionella nätverk online och sociala medier, 39% av företagen säger att employer branding kommer att vara en långvarig trend, 55% av rekryteringsansvariga har en proaktiv strategi för arbetsgivarvarumärke och kompetensförsörjning och 59% av rekryteringsansvariga världen över kommer att investera mer i employer branding.

Källa: Global recruiting trends for SMB, 2016


Under flera år har företagen satsat mer och mer på att stärka och kommunicera sitt arbetsgivarvarumärke. 72% av HR chefer och rekryterare världen över anser att employer branding har en betydande effekt på rekryteringsresultatet. Konkurrensen om toppkandidater ökar kraftigt, samtidigt som rådande kompetens bristerna gör det svårare för företag att attrahera rätt medarbetare. En stor del av trycket kommer från kandidaterna som idag förväntar sig mer av en arbetsgivare än någonsin tidigare.


Arbetsgivarvarumärkets effekter på kandidater - Hjälper kandidaterna förstå hur det är att jobba på företaget, kandidaterna litar 3 gånger mer på företagets anställda än företaget när det gäller trovärdig information om hur det är att arbeta hos företaget, 75% av arbetssökande kandidater tar hänsyn till arbetsgivarens employer brand innan de ansöker om ett jobb, 52% av kandidaterna söker sig först till företagets webbplatser och sociala medier för att lära sig mer om en arbetsgivare.

Källa: Career Arc: Why & How People Change Jobs, 2015


Enligt statistik från Career Arc anser majoriteten av kandidaterna att det främsta hindret i ansökningsprocessen är bristande information kring hur det är att arbeta i bolaget. Dessutom är visar forskningen på att 75 % av arbetssökande kommer att söka ett jobb hos ett företag som aktivt förvaltar sitt arbetsgivarvarumärke.

Effekter av employer branding - 28% reducering i personalomsättning, 50% minskning av kostnaden per anställd, 50% mer kvalificerade jobbansökningar och 1-2 gånger snabbare rekrytering och anställningsprocess.

Källa: LinkedIn studie, 2011


Ett bra arbetsgivarvarumärke kan enligt LinkedIn Talent Solutions leda till att du får:

  • Minskad personalomsättningen med upp till 28%.

  • En halverad kostnad per anställning.

  • 50% mer kvalificerade sökande.

  • 1-2ggr snabbare rekryteringsprocess.

Glöm inte att du har ett arbetsgivarvarumärke oavsett om du har lagt ner arbete på det eller inte - Varför inte anstränga dig för att se till att det är ett varumärke som du kan vara stolt över?


Vad är värdet av ett starkt arbetsgivarvarumärke?

Värdet vs kostnaden av employer branding

Ett företag med ett positivt arbetsgivarvarumärke och gott rykte får i snitt upp till dubbelt så många ansökningar som företag med ett negativt varumärke. När en arbetssökande söker efter jobb online kan sökfrågorna se ut så här: "Bästa företagen att arbeta på 2022" eller alternativt "Bäst betalda jobben inom IT branschen".


Enligt en undersökning från CR Magazine och Cielo Talent visade det sig att nästan 50% av arbetstagarna inte kan tänka sig att arbeta för ett företag med dåligt rykte, inte ens om de erbjuder en högre lönekompensation. Det innebär att personalchefer kommer behöva ett gott rykte och employer brand för att ens få in kvalitetsmedarbetare genom dörren.


Ett gott rykte däremot, har en motsatt effekt. När ditt arbetsgivarvarumärke gott rykte kommer rekryteringsansvariga på företaget att uppleva mindre friktion i rekryteringsprocessen och kunna attrahera fler kvalitetsansökningar från topp kandidater. Dessutom ökar företagets lönsamhet genom att rekryteringskostnader minskar i takt med att ditt rykte sprids och utvecklas över tid.


Kompetensbristen som de senaste åren förvärrats har gjort det svårare för personalchefer att hitta och anställa medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet. Genom att investera i sitt arbetsgivarvarumärke idag kan därför vara avgörande för hur höga företagets personal- och rekryteringsrelaterade kostnader blir i framtiden.


Låt oss nu undersöka hur du kan genomföra en strategi för arbetsgivarvarumärket redan i dag.


Employer branding strategi

Employer branding handlar om hur organisationen marknadsför sig mot arbetssökande. Med hjälp av en strategi för ditt arbetsgivarvarumärke kan du kontrollera och förändra hur ditt företag uppfattas av allmänheten. En effektiv employer branding strategi kan hjälpa dig att attrahera rätt kompetens, minska kostnaderna per anställning och effektivisera hela rekryteringsprocessen.


Employer branding case i sociala medier

Foresea kundcase

Målet med kampanjen var att nå ut till människor inom serviceyrket för att anställa 85 sommarjobbare inför högsäsongen. ForSea ville främst nå personer i åldrarna 18-25 och de behövde rekrytera kandidater på kort tid.


Hur vi gjorde

I och med det höga antalet platser som behövde tillsättas körde vi annonserna i flera steg. Den första delen bestod av en employer branding kampanj för att skapa ett intresse hos målgruppen och för att vara top-of-mind när tjänsterna skulle utannonseras en månad efter. Del två bestod av platsannonser som utannonserades i omgångar och med olika innehåll för vardera tjänst. På detta sätt fångade vi upp dem som hade fått upp ett öga för ForSea av den tidigare employer branding kampanjen.


Resultatet

ForSea fick in över 2000 kvalificerade ansökningar som konkurrerade om de 85 platserna för sommar jobb. Utöver detta fick de även in flera ansökningar till en rad andra funktioner som ledde till nyrekryteringar inom tjänster såsom supervisors, teamleaders, hamn-koordinator, matroser, jungman och kockar. Tillföljd av annonseringen och inte allra minst employer branding kampanjen har ForSea fått ett stärkt arbetsgivarvarumärke och utökad varumärkeskännedom. Detta kommer med stor säkerhet underlätta framtida rekryteringar ytterligare.


Är du intresserad av hur vi arbetade i detalj? Ladda ner kundcaset eller läs mer här

ForSea Kundcase
.pdf
Download PDF • 1.02MB
Steg-för-steg hur du skapar ett starkt arbetsgivarvarumärke


1. Känn till ditt företags unika värdeerbjudande

För att skapa ett kraftfullt arbetsgivarvarumärke är det viktigt att du börjar med att fokusera på ditt företags uppdragsbeskrivning, värderingar, vision och kultur. Det kan vara till hjälp att identifiera vilka behov ditt företag har och sedan arbeta bakåt för att förstå vilken typ av talang du behöver skaffa för att uppfylla dessa mål.


2. Genomför en revision av arbetsgivarvarumärket

Du kanske inte är helt medveten om vilket rykte ditt företag har bland arbetssökande eller till och med bland dina egna anställda. Skicka ut interna undersökningar, gör sökningar i sociala medier, kolla in webbplatser som Glassdoor för att läsa företags recensioner, utföra en brand audit eller anlita ett företag som administrerar ryktesövervakning.


I slutändan bör din undersökning avslöja dina anställdas favoritaspekter av din företagskultur som du kan fokusera på att lyfta fram samt vilka förbättringsområden du bör satsa på för att säkerställa att du visar upp ett starkt arbetsgivarvarumärke.


3. Skriv ett Employer Value Proposition (EVP)

När du har gjort din research och skapat en lista över de värden och fördelar som ditt företag erbjuder vill du skapa ett ”Employer Value Proposition”, även förkortat EVP. Ett Employer Value Proposition är ett marknadsföringsbudskap, men också ett löfte. Så ha inte med påståenden som inte är sanna eller som dina anställda inte skulle hålla med om.


Du kan med fördel använda ditt värdeerbjudande som arbetsgivare på din webbplats, i ditt rekryteringsmaterial eller på LinkedIns företagssida. Dessutom är ditt värdeerbjudande för arbetsgivaren något som dina rekryterare och ditt HR-team kan använda i kommunikationen med potentiella kandidater.


Läs mer om hur topprekryterare använder EVP för att attrahera topptalanger.


Ditt Employer Value Proposition behöver inte ha något med ersättning eller löneanspråk att göra. I stället vill du väcka passionen inom potentiella kandidater genom att uttrycka ditt företags positiva inverkan på världen eller dess djupare syfte. Människor vill känna att deras arbete är meningsfullt, ofta till och med på bekostnad av en högre lön.


Exempel på ett Employer Value Proposition (EVP) från Accenture.

Accenture arbetsgivarvarumärke och företagsprofil Glassdoor

Accenture, ett globalt företag för management konsultationer och professionella tjänster, har skapat detta värdeerbjudande för arbetsgivaren med ledorden "Work at the heart of change". Så här lyder deras EVP på webbplatsens karriärsida:


"At the heart of every great change is a great human. Every day our People of Change are doing incredible things by working together to pursue our shared purpose–to deliver on the promise of technology and human ingenuity. Come be part of our team–bring your ideas, ingenuity and determination to make a difference, and we’ll solve some of the world’s biggest challenges. Join us and help our clients become the next and best versions of themselves."

4. Utnyttja nuvarande anställda

När arbetssökande vill lära sig mer om ditt arbetsgivarvarumärke kommer de att vilja höra vad dina anställda har att säga om dig som arbetsgivare. Enligt Career Arc: Why & How People Change Jobs så litar kandidater tre gånger mer på anställda än företaget själva. Utnyttja därför dina anställda som brand ambassadors och genomför medarbetarintervjuer som ni sedan kan dela på era digitala kanaler.


Företag kan till exempel anordna näringslivsevenemang, företagsutflykter, teambuilding eller företagsutbildningar. Efteråt kan du be dina anställda att dela sina upplevelser på LinkedIn, Instagram eller Facebook med en unik hashtag. Detta är ett roligt och kraftfullt sätt att stärka arbetsgivarvarumärket på ett personligt sätt.


Läs mer om varför dina anställda är dina bästa ambassadörer.


5. Odla en stark onboarding process

Onboarding är det första steget som en nyanställd går igenom och en negativ upplevelse kan få stora konsekvenser. Det är mycket viktigt att kandidaten får ett gott första intryck redan från start. Faktum är att personer som har en negativ onboarding är dubbelt så benägna att söka en annan jobbmöjlighet inom 1-2 år. Genom att utrusta dina nya medarbetare med rätt instruktioner och verktyg som krävs för att de ska känna sig trygga med sin roll i företaget, säkerställer du en smidig onboarding och minskar risken för uppsägningar.


6. Erbjud möjligheter till lärande och utveckling

År 2018 var den främsta anledningen till att människor lämnade sina jobb att de var uttråkade och behövde en ny utmaning. I slutändan borde detta vara en relativt enkel lösning.


Om du erbjuder dina anställda möjligheter till lärande visar du att ditt företag lägger stor vikt vid kontinuerligt lärande och förbättring. Och genom att utmana dina anställda ser du till att de inte blir uttråkade i sina roller - vilket kan leda till att de behåller sitt jobb i högre grad. När dina anställda utvecklar nya färdigheter blir de dessutom mer värdefulla medarbetare för ditt företag.


7. Använd video, blogginlägg, foton och bildspel för att berätta om ditt företag

När du genomför en strategi för att förbättra marknadens uppfattning om din produkt eller tjänst kommunicerar du inte ditt budskap med endast ett media format på en kanal.


Detsamma gäller ditt arbetsgivarvarumärke, för att se till att du når den största publiken på de plattformar som målgruppen föredrar bör du använda en bred variation av media format som videor, foton, bildspel, bloggar och andra former av budskap i din Employer Branding Strategi.


På samma sätt är det viktigt att du använder videor, foton och text av hög kvalitet för att berätta om ditt företag. Du kan överväga att lägga intervjuer med anställda på din jobbsida eller publicera det i sociala medier. Du kan även med hjälp av riktad annonsering på sociala medier öka spridningen av ditt innehållet och endast rikta ut annonserna mot potentiella kandidater och andra intressanta målgrupper.


Läs mer om varför annonsering i sociala medier är så effekt.


8. Skapa ett starkt initiativ för mångfald och inkludering

Om du vill skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke är det viktigt att du visar ditt engagemang för att bygga upp grupper med mångfald. Det finns många företagsfördelar med att investera i initiativ för mångfald och inkludering, bland annat mer innovativa idéer, en starkare arbetsplatskultur och bättre kundservice. Men det är också nödvändigt för att odla ett positivt arbetsgivarvarumärke genom att se till att du utökar ditt varumärkes räckvidd till nya grupper av människor.


Vad är skillnaden mellan Employer Brand & Talent Brand

Att förstå skillnaden mellan arbetsgivarvarumärke och talangvarumärke är avgörande för att skapa en fungerande employer branding strategi.


Employer brand är den du säger att du är

Arbetsgivarvarumärke innebär hur anställningen på organisationen uppfattas av utomstående, enbart baserat på organisationens storytelling. Detta är något som företag avsiktlig marknadsför för att placera företaget i ett gynnsamt ljus bland nuvarande och potentiella anställda.


Talent brand är vem du faktiskt är

Om arbetsgivarvarumärket är det som uppfattas av utomstående, är Talangvarumärket den upplevda verkligheten av hur det är att arbeta på en organisation. Det består av vad som ses, upplevs och ofta offentligt framställs av insiders - allt från kandidater till anställda och kunder. Talangvarumärket är alltså en organisations förvärvade rykte.


OBS. Vare sig det beror på okunskap eller att de vill lura, så är det många organisationer som skapar ett arbetsgivarvarumärke som inte stämmer överens med deras talangvarumärke.


Anpassa arbetsgivarvarumärket och talangvarumärket

När du skapar din strategi för arbetsgivarvarumärket är det viktigt att följa en gammal grekisk aforism: "Känn dig själv." Att förstå hur ditt talangvarumärke ser ut är av största vikt för att lyckas med att skapa ett effektivt, ärligt och målgruppsanpassat arbetsgivarvarumärke. Så hur kan du börja anpassa ditt arbetsgivarvarumärke och ditt talangvarumärke?


1. Mät din employee net promoter score (eNPS)

Med hjälp av KPI:er som eNPS (Employee net promoter score) kan du se vad de anställda älskar med din organisation och vad som saknas. Detta hjälper dig att veta vad du ska lyfta fram i arbetsgivarvarumärket och var det finns möjligheter att förbättra talangvarumärket.


2. Var uppriktig med ditt värdeerbjudande

Gräv ner dig och hitta din organisations unika erbjudanden. Om du upptäcker att dina erbjudanden är bristfälliga kan du överväga att göra några förändringar för att förbättra ditt talangvarumärke. Lika viktigt som att visa vem du är är det att vara uppriktig om vad du inte är, kandidater måste kunna ta reda på om din organisation passar dem eller inte. På så sätt undviker du snabb personalomsättning och uppsägningar.


3. Skissa upp ett medvetet och genomtänkt arbetsgivarvarumärke

Starka budskap kräver en medveten och genomtänkt strategi så att alla ansträngningar är synkroniserade. Ett uppdrag, en vision och värderingar är en bra början. Att beskriva specifika förslag till arbetsgivarvärden är ett annat bra sätt att specifikt beskriva exakt vad potentiella och befintliga anställda kan förvänta sig att få när de arbetar hos er organisation.


Nyckeln bakom ett stark och hållbart arbetsgivarvarumärke är att inte bara ge ett löfte, utan att konsekvent leverera på det löftet. När de inte är sammankopplade skapar det en dissonans som leder till att organisationens rykte skadas, vilket gör arbetet med arbetsgivarvarumärket kontraproduktivt. Om de däremot är i synk med varandra skapar de tillsammans en kraftfull synergi mellan organisationen och dess anställda som resulterar i kortare rekryteringsprocesser, lägre rekryteringskostnader, minskad personalomsättning och motiverade anställda som mer än gärna förespråkar ditt arbetsgivarvarumärke.


Behöver du hjälp du hjälp med att rekrytera smartare på sociala medier? Stärka ditt Employer brand? Eller kanske både och?

Boka då in en kostnadsfri konsultation med någon av våra experter, så hjälper vi dig kartlägga en skräddarsydd strategi för ditt företag.
Adsup är specialister på employer branding, marknadsföring i sociala medier och rekrytering på sociala medier. Läs mer om våra tjänster här.
18 visningar

Senaste inlägg

Visa alla