top of page

Vad är en varumärkesambassadör och varför borde du ha en?

Uppdaterat: 31 jan.


Vad är en brand ambassador och varför ska du ha en. Välj mellan kundambassadörer, medarbetarambassadörer eller influensers?

Idag ser vi en högre konkurrens om människors uppmärksamhet. Dagens digitala klimat gör det allt svårare att nå ut ur bruset, men om man är villig att ändra på gamla tillvägagångssätt och börja kommunicera och nå ut till sin målgrupp med intresseväckande och inspirerande innehåll.


Hur kan du nå ut mer effektivt på digitala medier?

Nyckeln är att vinna målgruppens förtroende.

Förtroende, autenticitet och trovärdighet är viktigare än någonsin. Det är här varumärkesambassadören kommer in i bilden och kan vara en viktig tillgång för att uppnå detta.

  • Enligt The Nielsen Company uppger 83% att de främst litar på jobb rekommendationer från verkliga människor.

  • Enligt Hubspot Infographic: Social media referrals är konsumenter också 71% mer benägna att köpa produkter och tjänster av företag som de hittar via sociala medier.

  • Enligt LinkedIn Business: Talent Solutions tar 75% av alla arbetssökande ett företags arbetsgivarvarumärke i åtanke innan de ansöker jobb hos dem. Kandidater litar också tre gånger mer på vad medarbetare har att säga om arbetsgivaren än det företaget själva kommunicerar ut.


Vad är en varumärkesambassadör?


En varumärkesambassadör eller brand ambassador är någon som representerar och förespråkar ett företag. För några år sedan var brand ambassadors främst kändisar och influencers. Det var ett sätt för varumärken att få kontakt med deras målgrupp genom någon som folk kände till och gillade och ett sätt att bygga trovärdighet.


Varumärkesambassadörer ser annorlunda ut idag från tidigare. Istället för att främst använda kändisar och offentliga personer lyfts nu istället mer ”vanliga människor” då folk litar på personer de kan relatera direkt till. Sättet människor påverkas av ambassadörer är på en mer subtil och djup nivå idag.


Olika typer av varumärkesambassadörer


Influencers

Du är förmodligen mest bekant med influencers som brand ambassadors. Men precis som med kändisar är förhållandet mellan varumärken och influencers generellt sett transaktionsmässiga och tillfälliga, vilket i vissa fall kan minska trovärdigheten.


Kundambassadörer

Idag är även kunder varumärkesambassadörer, medvetet eller omedvetet. När de skriver recensioner eller pratar om ditt företag, så förespråkar de faktiskt varumärket. Detta kallas kundpåverkan. En viktig fördel med kundförespråkare är att de har en otrolig mängd förtroende och autenticitet bland människor. En kundförespråkare anses vara både ärlig, neutral och relaterbar. Detta gör att deras tankar om ett företag och dess produkter/tjänster kan stärka företagets varumärke samt leda till nya affärsrelationer.


Medarbetarambassadörer

Dina medarbetare kan också vara fantastiska varumärkesambassadörer. De kan ge potentiella anställda en bra inblick i hur ditt företag fungerar. Detta kan underlätta dina rekryteringsprocesser och hjälpa dig attrahera rätt talanger. Du kan också dra nytta av dina anställdas expertis och använda dem som thought leaders för att bygga upp trovärdighet hos potentiella leads och kunder. Läs mer om medarbetarberättelser HÄR.


Fördelar med varumärkesambassadörer

Varumärkesambassadörer stärker ditt varumärke på flera sätt och erbjuder många fördelar, så som:


  1. Ge ditt varumärke en mänsklig touch Varumärkesambassadörer ger människor en personlighet de kan relatera till, särskilt om det är någon de känner till eller som känns autentisk, kunnig och nära på något sätt.

  2. Utöka din räckvidd på sociala medier Du kan nå målgrupper som du inte annars hade nått med hjälp av din brand ambassadors nätverk. Genom att publicera ambassadörer på ditt företags kanaler blir de mer benägna att själva dela innehållet. Du kan även sprida dina bästa budskap till en större publik med hjälp av annonsering i sociala medier. Generellt sätt är de flesta mindre mottagliga för tråkiga och säljande annonser, men om de görs på rätt sätt kan du nå ut till rätt person, i rätt tid med precis rätt budskap.

  3. Bygga autenticitet och förtroende Folk litar på andra människor mer än officiella företagskonton. Enligt en Nielsen-studie uppgav 92% av konsumenter att de litar på rekommendationer från verkliga människor jämfört med traditionell reklam.

  4. Förbättra och optimera ditt innehåll på digitala medier Varumärkesambassadörer kan vara bra innehållskällor i sig själva. Kunder skriver recensioner och pratar om produkter, tjänster och företag. Anställda skapar även sitt eget innehåll när de exempelvis visar upp vad de gör på sin arbetsplats eller berättar om arbetsplatsen på ett positivt sätt - antingen på egna kanaler eller företagets.


Vill ni veta mer om hur ni kan inkludera varumärkesambassadörer för att stärka ert arbetsgivarvarumärke? Eller för att optimera era rekryteringsannonser?


Samarbeta med en social mediebyrå idag!

Hos Adsup hjälper vi dig att skapa tilltalande kampanjer som engagerar just din målgrupp. Vi är en social mediebyrå i Göteborg som vet hur man bygger effektiva kampanjer med fokus på Employer Branding och rekryteringsmarknadsföring.

Trustpilot Review Adsup - Wada Sushi


840 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page