top of page

Social rekrytering - Rekrytera via sociala medier

Uppdaterat: 31 jan.


Social rekrytering: Rekrytera via sociala medier. Attrahera och engagera både passiva och aktiva talanger med riktad kommunikation på sociala medier.

Företag har under åren använt sociala medier för att sälja sina produkter och tjänster, men på senare tid har man insett att sociala medier har potential för mycket mer än så. Inom rekrytering fungerar de sociala nätverken utmärkt för att locka till sig potentiella kandidater och bygga varumärke. Därav har begreppet social rekrytering(social recruiting) myntats och blivit en av de främsta verktygen inom rekryteringsmarknadsföring.


Men vad är social rekrytering? Varför är det viktigt? Och hur kommer man igång? Det kommer vi svara på i detta inlägg.


Vad är social rekrytering?


Social rekrytering är en marknadsföringsmetod för rekrytering som använder sociala nätverk för att nå kvalificerade talanger. En välarbetad strategisk plan för social rekrytering stärker ett företags varumärke, skapar en positiv upplevelse för kandidaterna och ger användarna en inblick i företagets kultur och möjlighet att starta en dialog på valfri plattform. Social rekrytering gör det därför möjligt för organisationer att attrahera och engagera både passiva och aktiva talanger.


Visste du att över 75% av yrkesverksamma i Sverige kan kategoriseras som passiva kandidater?

Varför är social rekrytering viktigt?

Allt fler människor ansluter sig till sociala nätverk och trenden av att sociala medier används för att söka jobb ökar. Detta gör social rekrytering till en nödvändighet för företag som vill ligga i framkant. Social rekrytering öppnar dörren till en större pool av kandidater. Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat och Twitter har nu sammanlagt över 7 miljarder användare. Det har även vuxit fram nya plattformar som TikTok, där unga människor spenderar flera timmar dagligen. Inom rekrytering använder företag och rekryterare den växande användarbasen i sociala medier för att bygga varumärke, lägga ut jobbannonser, komma i kontakt med potentiella kandidater och visa upp företagskulturen.

Eftersom att sociala medier har blivit en stor del av det dagliga livet har även företagsvärlden börjat använda sociala medier i större utsträckning än tidigare, detta för att kunna nå ut till olika målgrupper. Sociala medier kan användas för att utöka räckvidden och nå framtida medarbetare. Med de hjälp av de annonseringsverktyg som varje sociala medieplattform erbjuder, kan rekryterare skapa skräddarsydda målgrupper, anpassa budskapet till mottagaren, rikta sin kommunikation där högsta möjliga affärsvärde kan uppnås och skala upp utefter mål och budget.


Fördelar med att rekrytera via sociala medier


Det finns många fördelar med att använda sociala medier i rekryteringssyfte. Med hjälp av riktad kommunikation på sociala medier kan du nå ut till tusentals potentiella kandidater och berätta varför de borde jobba hos just dig. Sociala medier gör det möjligt för kandidater att få en känsla för hur det är att arbeta hos företaget innan de ansöker.


Företag, stora som små använder sociala medier som kommunikationskanal för att förmedla sin företagskultur, värma upp potentiella kandidater och rekrytera ny personal. På sociala medier bjuder kan du bjuda in både potentiella kunder och kandidater till att delta i diskussioner, där era anställda snabbt kan svara på frågor och kommentarer. Genom att uppmuntra potentiella kandidater att lära känna företagskulturen innan de tackar ja till en tjänst, säkerställer du att kandidaten passar rätt för företaget.


Nå passiva kandidater på via sociala medier


De människor som för närvarande inte aktivt letar efter ett jobb, men är öppna för nya möjligheter kallas för passiva kandidater eller passivt arbetssökande. Dessa individer spenderar i regel inte sin uppkopplade tid på jobbsidor eller dylikt, men de är med stor sannolikhet användare på någon av de sociala medierna.


En del av dessa yrkesverksamma kandidaterna förmodligen passar utmärkt för den roll du annonserar och flera skulle säkert söka sig till tjänsten om de visste att du har en ledig tjänst och om du har ett attraktivt erbjudande. Detta kallas för uppsökande rekrytering.


De kandidater som inte är intresserade eller i behov av att byta tjänst i nuläget, kan du med fördel börja bygga upp relationen med, så när de bestämmer sig för att byta jobb dyker du upp först i deras medvetande.


En förutsättning för effektiv rekrytering är att utöka din talangpool och få dina jobb framför passiva kandidater. Med hjälp av sociala medier kan du avsevärt öka dessa möjligheter och arbeta proaktivt med att säkra kompetensförsörjning och talang förvärv nu och i framtiden.

Komplettera ditt rekommendationsprogram för anställda


Rekryteringsprogram för anställda är ett praktiskt rekryteringsverktyg. Du kan använda sociala medier för att engagera befintliga anställda i rekryteringsprocessen. Utbilda dina anställda och chefer i hur man använder sociala nätverk i yrkesmässiga syften och uppmuntra dem att engagera sig. Anställda kan sedan lägga ut öppna rekryteringar på sina sociala nätverk. De kan också lägga upp relevanta branschnyheter, insikter och projekt som kan intressera och engagera potentiella kandidater.


Förstå dina kandidaters intressen och bakgrund


En rekryterare kan förstå en hel del om en person genom att utvärdera kandidatens LinkedIn-profil. En LinkedIn-medlem har till exempel vanligtvis ett CV med tidigare och nuvarande jobb, kompetenser och utbildningar på sin profil. Du kan se rekommendationer från kollegor, chefer och kollegor samt vilka grupper personen har gått med i. Du kan också avgöra om du delar några andra- eller tredjegradskontakter med kandidaten så att du kan få en mer personlig rekommendation innan du tar kontakt med personen.


På samma sätt kan du på andra nätverk lära dig mycket om en persons intressen och yrkesmässiga ställning. Var dock försiktig så att du inte utsätter din organisation för potentiella juridiska risker.


Sänk dina rekryteringskostnader


Konton på de största sociala nätverken är alla gratis att införskaffa. En fördel med sociala medier är att de kan sänka rekryteringskostnaderna. Det är mer sannolikt att publicering av lediga tjänster på sociala nätverk ger ett bättre resultat än att endast ha en beskrivning av tjänsten på en platsannons. Många organisationer har sparat stora summor pengar genom att utnyttja kraften av sociala medier, vilket gör att de kan skära ner på kostnader relaterade till nyrekrytering.


Visste du att: Dina befintliga anställda är ditt arbetsgivarvarumärkes bästa ambassadörer? Läs mer om varumärkesambassadörer och varför du bör ha en här.


Hur går en rekrytering till på sociala medier?

En rekrytering på sociala medier består av flera steg och kan se olika ut beroende på vilken kanal, tidsplan och målsättning. Här är några av de vanligaste stegen .


Sätt up tydliga och mätbara mål


För att se till att du når dina rekryteringsmål måste ditt företag först skapa mål mot vilka du mäter din framgång. Vi rekommenderar därför att du börjar med att implementera en strategi för rekryteringsmarknadsföring i sociala medier och spåra nyckeltal för dina nuvarande rekryteringsaktiviteter.


Det övergripande målet med social rekrytering är att bygga upp en stor, högkvalitativ talangpool. Stärka sitt arbetsgivarvarumärke och effektivisera sin rekryteringsprocess. Nyckeltalen du väljer för att definiera framgången eller avkastningen bör vara tydliga och mätbara för att du ska få ut det mesta av social rekrytering. Utgå från SMART ramverket och välj det nyckeltal som är viktigast för dig.


Exempel på rekryteringsrelaterade nyckeltal:

 • Antal ansökningar

 • Antal kvalitetsansökningar

 • Tidsåtgång för tillsättning = Time-to-hire.

 • Kostnad per anställning = Cost-per-hire.

 • eNPS - Employee-Net-Promotion-Score

Hur mäter man resultaten av social rekrytering?

 • Mät trafiken till din karriärsida på webbplatsen.

 • Mät engagemanget på sociala medier.

 • Mät hur många som sett och klickat på dina annonser.

 • Mät antalet nya följare på sociala medier.

 • Mät trafiken till dina jobbannonser.

 • Mät kvaliteten på ansökningar.


Välj rätt målgrupp och kanalstrategi

Fundera på vilken typ av kandidat din organisation vill locka till sig. Med rätt person i sikte kan du fokusera dina aktiviteter och anpassa ditt budskap för att skapa målgruppsanpassat innehåll som ger en önskvärd påverkan på mottagaren. Ju mer detaljerade insikter du har om din drömkandidat ju enklare blir de nästkommande stegen.


Det kräver viss forskning för att få en tydlig bild av målgruppens intressen, motivationer, frustrationer osv. Detta kan med fördel sammanställas i ett personlighetsark eller till en fiktionell karaktär som representerar din drömkandidat, mer känt som en "persona".


Nu när du vet vem din kandidat är det dags att hitta de kanaler där målgruppen spenderar sin tid. Läs mer om hur du hitta rätt kanal för din målgrupp här.


Efter att du har valt målgrupp och kanal är det viktigt att skräddarsy ditt innehåll så att du kan möta dem med relevanta och intressanta budskap. Innehållet ska resonera med din målgrupp och passa formatet på det sociala mediet. Ett vanligt misstag är att man lägger upp samma innehåll i alla kanaler. För att uppnå bästa resultat bör du inte behandla alla kanaler på samma sätt och istället skräddarsy innehållet utefter kanal och mottagare.


Se över företagets vanor i sociala medier


Börja med forskning. Det är bra att ta reda på hur ditt företag redan använder sociala medieplattformar och vilka mål det har. Ställ dig själv dessa frågor:

 • Hur många sociala medieplattformar använder din organisation för närvarande, och vilka?

 • Vilka typer av innehåll delar ni?

 • Känner du dig säker på att om en arbetssökande råkar snubbla över ditt företags Instagram-sida, till exempel, så skulle han eller hon känna sig lockad att arbeta för ditt företag?

För att locka kandidater med hjälp av sociala medier kan du dela bilder på Facebook eller Instagram av teamets prestationer och hur medlemmarna uppmärksammas. Detta visar kandidater att din organisation är engagerad i sina anställda.


Etablera ditt företags varumärke på sociala medier


Social rekrytering går längre än att lägga ut karriärmöjligheter via Facebook eller LinkedIn. Det sociala rekryteringslandskapet handlar om att vara proaktiv, närvarande och autentisk för att odla en relation med arbetssökande. Ett starkt arbetsgivarvarumärke sätter tonen för företagets framgång och det påverkar kandidatens uppfattning om din kultur, så det är viktigt att få det gjort rätt.


Hur och vad du kommunicerar beror på hur du vill att ditt företag ska återspeglas på sociala medier och det är helt upp till dig. Sökande är intresserade av att lära sig mer om vilka typer av människor de skulle kunna arbeta med på företagen när de gör sina efterforskningar. Utvärdera hur du kan presentera din företagskultur och ditt varumärke på sociala medier så att det tilltalar din målgrupp.

 • Vilka unika förmåner eller fördelar utmärker ditt företag som du kan publicera/annonsera om?

 • Har du någon medarbetare som kan förklara mer om hur det är att arbeta hos er?

 • Finns det företagsaktiviteter som kan delas för att förmedla företagskulturen för potentiella kandidater?

Tips: För inspiration kan du med fördel titta på hur företag som ligger i framkant kommunicerar på sociala medier.


Bygg upp ditt arbetsgivarvarumärke i sociala medier

Den bild du ger av dig själv i sociala medier påverkar vilka som söker sig till ditt företag. Ett bra sätt att få folk att bli entusiastiska över ditt företag är att visa vad som gör ditt företag till en unik och spännande arbetsplats.


Var inte rädd för att annonsera om lediga tjänster på sociala medier på ett engagerande sätt. Detta kan göra potentiella sökande uppmärksamma som kanske inte ens letar aktivt efter ett jobb, men som är intresserade av att knyta an till ditt företag för framtiden.


Företagets konton i sociala medier ger kandidater en inblick i företagets kultur, anställda, företagsmoral och unika erbjudanden. Dessa faktorer hjälper kandidaterna att avgöra om företaget är en bra plats att arbeta på. Förstärk dina sociala rekryteringsinsatser med annonsering för att snabbt odla en närvaro i sociala medier och få kontakt med fler potentiella kandidater. Med oss som partner kan rekrytering via sociala medier bli din effektivaste kanal för rekrytering. Läs mer om våra tjänster här.


Håll kontakten med dina kandidater


Eftersom rekrytering är i ständig förändring ska du komma ihåg att utnyttjandet av sociala medier sträcker sig längre än att publicera en platsannons på flera sociala medieplattformar. Med det sagt är det din organisations ansvar att investera i en talangplattform som tar rekrytering på allvar och stöder en plattform för kvalitetsengagemang av kandidater.


För att komma i kontakt med dagens kandidater måste du möta dem där de befinner sig. Rekrytering och engagemang via textmeddelanden är ett modernt, strömlinjeformat och påskyndat sätt att kommunicera med kandidater och anställda. Text är också ett snabbt sätt att dela sociala länkar och inlägg för att få fler ögon på dina meddelanden. Med en öppningsfrekvens på 98 % kan du lita på att textmeddelanden kommer att tilltala din målgrupp.


Använder du inte sociala medier som ett rekryteringsverktyg?


Vi erbjuder alla våra nya och befintliga kunder en kostnadsfri konsultation, där vi berättar mer om hur du kan hitta din nästa medarbetare på sociala medier och attrahera de bästa talangerna.Samarbeta med en social mediebyrå idag!

Hos Adsup hjälper vi dig att skapa tilltalande kampanjer som engagerar just din målgrupp. Vi är en social mediebyrå i Göteborg som vet hur man bygger effektiva kampanjer med fokus på Employer Branding och rekryteringsmarknadsföring.

Trustpilot Review Adsup - Anette Nordsjö
Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page