top of page

Vad är Recruitment Marketing?

Uppdaterat: 31 jan.


Recruitment marketing / rekryteringsmarknadsföring illustration engagera dina medarbetare

Recruitment marketing eller Rekryteringsmarknadsföring är en översikt över olika processer som används för att bygga upp och kommunicera organisationens Employer Brand och Employee Value Proposition.


Detta begrepp håller snabbt på att bli ett av de hetaste ämnena inom rekrytering och talanganskaffning. Även om det har blivit ett modeord inom HR är det nu en nödvändig rekryteringsstrategi. Personer som jobbar med rekrytering eller HR som inte redan har gjort det bör bekanta sig med de bästa metoderna för rekryteringsmarknadsföring.


Vad är målet med Recruitment Marketing?

Rekryteringsmarknadsföring sker under det tidigaste skedet av rekryteringsprocessen. Huvudsyftet med rekryteringsmarknadsföring är att attrahera och anställa de bästa talangerna.

De fyra huvudmålen för rekryteringsmarknadsföring är följande:

  1. Att göra potentiella kandidater medvetna om ert företag och era lediga tjänsterna.

  2. Väcka deras intresse för ditt företag

  3. Få dem att betrakta er som deras nästa arbetsgivare

  4. Och att de slutligen söker de lediga tjänster som ditt företag har att erbjuda.

Rekryteringsmarknadsföringens framväxt

Strategin för rekryteringsmarknadsföring har uppstått som en konsekvens av den nuvarande situationen inom kompetensförsörjning. Efterfrågan inom flera kompetensområden har numera överstigit utbudet. Detta har resulterat i ett "krig om talangerna". I detta krig har det skett ett paradigmskifte där arbetstagarna har den största makten, därav har sättet att rekrytera förändrats dramatiskt.


Hur söker kandidater jobb idag?

I de tre första stegen söker kandidaterna efter företagets rykte och värdeerbjudande(EVP). De söker information om nuvarande anställda, förmåner, företagskultur, karriär- och utvecklingsmöjligheter, intressanta projekt och evenemang.


Moderna rekryterare vet hur de med hjälp av marknadsföringstaktik ska "marknadsföra" sig själva som attraktiva arbetsgivare för att väcka kandidaternas intresse i de tidiga skedena av kandidatens resa.


Talangerna har idag många alternativ att välja mellan och överväger vilken arbetsgivare de vill jobba hos likt köpresan som kunder genomgår när de väljer vilken leverantör de ska köpa av. Av dessa skäl har annonsering av jobb och sökande efter kandidater blivit mycket likt annonsering av produkter/tjänster och sökande efter kunder.


Till skillnad från för några år sedan har hela rekryteringsprocessen utvecklats och blivit mycket mer komplicerad och mycket längre än var den var för bara några år sedan. "Kandidatresan" har gått från att bara inkludera ansökan, urval och anställning till en betydligt längre tratt som du ser i bilden nedan:

Rekryteringsprocessen och kandidatresan visualiserat i en funnel med olika steg i processen. Rekryteringsmarknadsföring inkluderar de tre första stegen: Medvetenhet, övervägande och intresse medan själva rekryteringen sker i de tre sista stegen: Ansökan, urval och slutligen anställning. Alla dessa steg kan sammanfattas som Talent acquisition processen, alltså processen för talangförvärv.


Fördelar med Recruitment Marketing

Rekryteringsmarknadsföring hjälper arbetsgivare att visa upp sitt arbetsgivarvarumärke och öka kännedomen om varumärket.


Rekryteringsmarknadsföring har införts som en följd av den nuvarande situationen på arbetsmarknaden. Dess huvudsyfte är att följa de senaste trenderna på marknaden och eftersom att kriget om talangerna blir allt intensivare är det många arbetsgivare som inför denna disciplin för att kunna locka begåvade människor till företaget.


Under coronakrisen 2019, tvingades många företag inom till exempel restaurangbranschen att göra kraftiga nedskärningar i sin personalstyrka och införa rekryteringsstopp. Detta för att klara av de rådande marknadsförhållanden.


Talangerna sökte sig då till andra företag eller branscher och idag står branschen inför gigantiska utmaningar för att nå verksamheten strategiska mål och klara av att försörja företaget med den kompetens som krävs.


När vi nu är påväg in i ytterligare en lågkonjunktur är det troligt att företag återigen tvingas göra nedskärningar och minska på nyrekryteringar. Iallafall på kort sikt. Men om det är någonting vi har lärt oss av pandemin och hur bolagen agerade då, är det att man inte borde sluta helt med rekryteringsmarknadsföring, då riskerar man att endast förvärra kompetensbristen när konjunkturen vänder. Det är därför framgångsrika rekryterare alltid rekryterar. Även när de inte har några lediga tjänster.


Vill du ta din Recruitment Marketing eller Employer Branding till nästa nivå?

Den största utmaningen för personalavdelningen är att locka till sig talanger. Detta leder till att fler och fler inom rekrytering och HR dyka kommer att dyka in i rekryteringsmarknadsföring. Företag som först antar dessa nya bästa metoder för rekrytering kommer belönas och ha större chans att locka till sig de bästa talangerna. Om målet är att öka varumärkeskännedomen och locka människor till din organisation bör du absolut börja med rekryteringsmarknadsföring!


Läs mer om hur du kan bygga ett attraktivare arbetsgivarvarumärke i vår Employer Branding Guide.


Samarbeta med en social mediebyrå idag!

Hos Adsup hjälper vi dig att skapa tilltalande kampanjer som engagerar just din målgrupp. Vi är en social mediebyrå i Göteborg som vet hur man bygger effektiva kampanjer med fokus på Employer Branding och rekryteringsmarknadsföring. Vi hjälper idag arbetsgivare att nå och attrahera rätt kandidater via bl.a. Facebook, Instagram, Snapchat och LinkedIn. Du kan nu boka en kostnadsfri konsultation med någon av våra experter, så hjälper vi dig att komma igång med rekryteringsmarknadsföring redan idag.


Trustpilot Review Adsup - Julia


Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page