top of page

Lås upp kraften av Employee Advocacy

Uppdaterat: 31 jan.

Vill du öka synligheten och trovärdigheten för ditt företags varumärke? Varför inte börja med dina egna anställda! Det är sant att dina medarbetare är ditt bästa verktyg för ditt arbetsgivarvarumärke. Detta då deras röst på ett trovärdigt sätt kan förmedla företagets värdeerbjudanden på sociala medier och andra plattformar.

I denna artikel kommer vi att diskutera och utforska fördelarna av Employer Advocacy, hur man skapar ett lyckat Employee Advocacy Program och vilka effekter medarbetarambassadörer kan ha på ett företags varumärke.


Vad är Employee Advocacy?

Employee Advocacy innebär att ge medarbetare de rätta verktygen och resurserna för att på ett genuint sätt dela företagets budskap och värderingar i digitala kanaler, såsom sociala medier. Det inkluderar också att rekommendera företaget till deras egna nätverk samt under nätverksevenemang och mässor. I praktiken innebär detta att företag uppmuntrar sina anställda att agera som företagets ambassadörer (Medarbetarambassadörer) genom att rekommendera företaget och aktivt delta i diskussioner som kan gynna företagsverksamheten. Det hjälper också till att sprida företagets budskap, Employer Brand och Employee Value Proposition (EVP).

Varför är Employer Advocacy viktigt?

Att ha sina medarbetare som ambassadörer för företagets varumärke är en viktig konkurrensfördel. Inte minst för att öka företagets autenticitet och trovärdighet som arbetsgivare, utan det ökar även medvetenheten kring företagets värdeerbjudande mot både befintliga och potentiella kandidater och kunder. Med ett ökat medarbetarengagemang i sociala medier kan företag öka räckvidden på dessa plattformar och samtidigt attrahera topptalanger som värdesätter det företaget erbjuder. Genom att sätta gemensamma mål med sina anställda och motivera dem att aktivt delta i arbetet med företagets varumärkesbyggande, kan man skapa en starkare känsla av gemenskap och tillhörighet bland arbetskraften.

Vilka är fördelarna med Employer Advocacy?

  1. Autenticitet och trovärdighet: Konsumenter litar mer på människor än på varumärken, så att höra från anställda ger en mänsklig prägel och bygger förtroende.

  2. Räckvidd och engagemang: Algoritmer för sociala medier prioriterar innehåll med högt engagemang, så medarbetarnas stöd kan öka synligheten för ditt företags budskap.

  3. Attraktion av topptalanger: Positiva erfarenheter från anställda som delas på sociala medier kan locka till sig talangfulla kandidater som vill arbeta för ett företag med en positiv företagskultur.

  4. Behålla befintliga anställda: Att engagera anställda i företagets marknadsföring och kommunikation kan skapa en känsla av stolthet och tillhörighet, vilket kan leda till ökad employee retention.

Slutsats: Det finns många fördelar med Employer Advocacy på sociala medier. Det kan bland annat öka varumärkets autenticitet och trovärdighet, öka räckvidden och engagemanget i sociala medier, attrahera topptalanger genom att visa upp en positiv arbetsplatskultur och hjälpa till att behålla anställda genom att främja en känsla av stolthet och tillhörighet.

Hur skapar man ett lyckat Employee Advocacy Program?

  1. Gör företagskulturen till en prioritet. Innan du kan påbörja något av de konkreta stegen för att införa ett framgångsrikt program för anställda måste du se till att dina medarbetare mår bra på sina jobb. Därför är det första och viktigaste steget i ett "Employee Advocacy Program" att göra företagskulturen till en prioritet. Ett sätt att ta reda på i vilken utsträckning du uppfyller dina anställdas förväntningar på arbetsplatskulturen och om det finns områden där du kan förbättra dig är att genomföra en anonym undersökning. De anställda är mer benägna att tala fritt om de vet att deras svar är konfidentiella. Denna idé innebär mycket mer än att se till att löner och förmåner är konkurrenskraftiga.

  2. Upprätta tydliga riktlinjer för sociala medier och ge utbildning till anställda. När du har säkerställt att arbetsplatskulturen går i linje med företagets värderingar och medarbetarnas förväntningar är det viktigt att utarbeta en tydlig policy och ge de anställda utbildning i hur de kan bygga upp både sitt egna och företagets varumärke på sociala medier så som LinkedIn.

  3. Uppmuntra anställda att dela med sig av sina arbetslivserfarenheter och berättelser på sociala medier. För att säkerställa att arbetet fortlöper kontinuerligt med medarbetarambassadörer är det viktigt att uppmuntra dem att dela med sig av sina arbetslivserfarenheter och berättelser på sociala medier. Detta kan göras genom att på olika sätt uppmärksamma och belöna de som aktivt deltar i arbetet. Att uppmärksamma och belöna anställda som delar med sig av företagets kultur kan bidra till en starkare känsla av gemenskap och tillhörighet bland arbetskraften. Detta kan medföra en rad olika positiva effekter utöver de positiva effekterna det har för företagets varumärke.

  4. Tillhandahåll innehåll som är enkelt att dela och överensstämmer med företagets image. En annan viktig framgångsfaktor bakom en skalbar Employee Advocacy kampanj är att göra innehållet enkelt för anställda att dela med sig av. Innehållet ska även gå i linje med både företagets image och vad de anställda vill dela på sina personliga profiler i sociala medier. Det är dessutom ett kostnadseffektivt sätt att arbeta med branding och marknadsföring.

  5. Publicera medarbetarporträtt på hemsidan.

Slutsats


Det finns mycket att hämta i att investera i sitt arbetsgivarvarumärke tillsammans med sina medarbetare på sociala medier. Att dela medarbetarnas berättelser och erfarenheter på sociala medier kan bidra till att likasinnade kandidater och kunder lockas av företagets kultur, värderingar och uppdrag. Om du väljer att satsa på att stärka din företagskultur tillsammans med dina anställda, kan du skapa en arbetsstyrka av varumärkesambassadörer som bidrar till företagets kultur blir mer konkret både internt och externt. Att utgå från företagets befintliga resurser är det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet för företag att stärka sitt varumärke. I fallet med Employer Advocacy handlar det om att utnyttja kraften i dina befintliga anställdas engagemang och inflytande. Alla företag som har anställda kan med hjälp av medarbetarambassadörer utföra Employee Advocacy-kampanjer på sociala medier för att bygga upp företagets varumärke och kultur på ett trovärdigt sätt. Algoritmerna i sociala medier prioriterar och belönar dessutom innehåll som får hög grad av engagemang, så om du har dina anställdas stöd kan det bidra till att räckvidden ökar. Då autenticitet och trovärdighet blir allt viktigare för både konsumenter och arbetssökande, är medarbetarambassadörer ett av de effektivaste och enklaste sätten för företag att förmedla företagets egenskaper.


Behöver du hjälp att synliggöra ditt företag och öka trovärdigheten av er som arbetsgivare?


Samarbeta med en social mediebyrå idag!


Hos Adsup hjälper vi dig att skapa tilltalande kampanjer som engagerar just din målgrupp. Vi är en social mediebyrå i Göteborg som vet hur man bygger effektiva kampanjer med fokus på Employer Branding och rekryteringsmarknadsföring.

Trustpilot review Adsup - Julia


Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page