top of page

Hur fungerar marknadsföring i sociala medier? Tips & Tricks

Uppdaterat: 25 apr.


Vad är marknadsföring i sociala medier?

Sociala medier har blivit en av vår tids mest kraftfulla marknadsföringsverktyg. Detta av goda skäl. Den ökande digitaliseringstrenden har resulterat i att 94% av Svenska internetanvändare numera använder någon form av social media, varav 85% använder det dagligen.


I denna artikel kommer vi att titta närmare på hur man lyckas med marknadsföring i sociala medier, fördelar med att använda sociala medier och hur du kommer igång.


Vad är marknadsföring i sociala medier?

Marknadsföring i sociala medier eller "social media marketing" (SMM) är en kommunikationsmetod för att nå och engagera en specifik målgrupp genom olika sociala medieplattformar.


Hur fungerar marknadsföring i sociala medier?

Marknadsföring på sociala medier handlar om att använda sociala medier som en plattform för att nå ut till och engagera en specifik målgrupp. Arbetet med marknadsföring i sociala medier innefattar bland annat att skapa och dela innehåll för att marknadsföra ett företags produkter, tjänster eller varumärken.


Varför är det bra att marknadsföra via sociala medier?

Marknadsföring i sociala medier är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att nå ut till rätt person och rikta uppmärksamhet till en produkt eller tjänst. Genom att distribuera relevant och engagerande innehåll på sociala medier kan ditt företag öka sin försäljning, bygga varumärke eller rekrytera rätt kandidater.


Hur lyckas man med marknadsföring i sociala medier?

För att lyckas med marknadsföring i sociala medier är det viktigt att förstå sin målgrupp och skapa relevant och engagerande innehåll som tilltalar dem. Du behöver vara aktiv och interagera med användarna, för att bygga förtroende och lojalitet. Dessutom är kontinuerlig analys och anpassning av strategin baserat på insikter från analytiska verktyg avgörande för att optimera resultat och uppnå framgång.


 1. Gör en grundlig målgruppsanalys: börja med att genomföra en målgruppsanalys. Det innebär i praktiken att man identifierar och analyserar målgruppens demografiska data, beteendemönster och intressen. Detta underlättar för företag och marknadsförare att utforma tilltalande innehåll som tar hänsyn till målgruppens preferenser och intressen.

 2. Välj rätt sociala medieplattform: när du väljer vilket socialt medier som du ska marknadsföra dig på ska du välja den kanal som dina potentiella kunder använder. Det finns olika plattformar att välja mellan, som Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och YouTube, och varje plattform har sina egna unika användarbas och funktioner. Läs mer om vilka sociala medier som är störst här.

 3. Strategi för marknadsföring i sociala medier: en strategisk planering är också viktig för att lyckas marknadsföring på sociala medier. Det innebär att sätta upp tydliga mål och en plan för hur du ska uppnå dem. Det kan inkludera att skapa en redaktionell kalender och bestämma vilket innehåll som ska publiceras, var det ska publiceras och när. För att nå en bredare publik kan du även använda betald annonsering på sociala medier, då kan du rikta in annonserna mot specifika målgrupper baserat på deras demografi, intressen och beteenden. Läs mer om annonsering via sociala medier här.

 4. Innehåll för sociala medier: innehållsskapande är en central del av marknadsföringen på sociala medier. Innehållet måste vara relevant, engagerande och anpassat efter målgruppen och plattformen. Det kan vara text, bilder, videor eller en kombination av olika format. Genom att visa kunnighet och expertis inom företagets verksamhetsområden och målgruppens intresseområden kan företaget bygga engagemang, förtroende och lojalitet hos alla sina intressenter.

 5. Var aktiv och engagera dig på sociala medier: det är viktigt att du regelbundet uppdaterar dina sociala mediekanaler, annars kan ditt företag verka oseriöst och inaktuellt. Engagemang och interaktion är viktiga nyckeltal när det kommer till marknadsföring i sociala medier. Svara på kommentarer, frågor och feedback från användare för att bygga engagemang, relationer och odla lojalitet hos målgruppen.

 6. Mät effekterna av marknadsföringen i sociala medier: slutligen är det viktigt att analysera och mäta resultatet av marknadsföringsinsatserna på sociala medier. Genom att använda analytiska verktyg kan man få insikter om hur väl kampanjer och innehåll presterar och göra eventuella justeringar i strategin.


Genom att följa dessa steg och kontinuerligt anpassa och optimera strategin kan marknadsföring på sociala medier vara ett effektivt sätt att nå och engagera målgruppen, öka varumärkesmedvetenheten och driva konverteringar och försäljning.


Vilka är fördelarna med marknadsföring i sociala medier?

Det finns flera fördelar med marknadsföring och annonsering på sociala medier. Här är några av de främsta anledningarna till varför företag bör satsa på sociala medier:


 • Bred räckvidd och lättillgänglighet: sociala medieplattformar har en enorm användarbas, vilket ger dig möjlighet att nå ut till en stor och mångsidig publik. Dessa plattformar är också lättillgängliga och användarvänliga, vilket innebär att du snabbt kan komma igång med din marknadsföringsstrategi utan att behöva stora tekniska kunskaper.

 • Ökad synlighet och varumärkesmedvetenhet: genom att vara närvarande på sociala medier kan du öka synligheten för ditt varumärke. Genom att dela relevant och engagerande innehåll kan du bygga en lojal följarskara och öka medvetenheten om ditt företag eller produkt.

 • Interaktion och engagemang: sociala medier ger möjlighet till direkt interaktion med din målgrupp. Genom att besvara kommentarer, frågor och feedback kan du skapa en starkare koppling till dina kunder och bygga förtroende. Engagemanget på sociala medier kan också leda till bättre spridning av ditt innehåll, vilket kan generera organisk exponering för ditt varumärke.

 • Målinriktad annonsering: sociala medieplattformar erbjuder avancerade annonseringsverktyg som gör det möjligt att rikta in annonser mot specifika målgrupper baserat på demografi, intressen och beteenden. Detta gör det möjligt att nå ut till de personer som är mest troliga att vara intresserade av ditt företag eller produkt, vilket kan maximera effektiviteten och avkastningen på din annonseringsbudget. Läs mer om hur du lyckas med annonsering i sociala medier.

 • Ekonomisk fördel: en av de stora fördelarna med marknadsföring på sociala medier är att det är kostnadseffektivt för företag att nå ut till en bred publik och specifika målgrupper, särskilt för nystartade företag. Att använda ditt befintliga nätverk och dela innehåll organiskt är helt gratis. Dessutom kan du själv bestämma din annonseringsbudget och anpassa den efter dina specifika behov och ekonomiska möjligheter. Detta leder i sin tur till ökad synlighet, engagemang, trafik och försäljning. Läs mer om skillnaden mellan betalda annonser och organiska inlägg.


Sammanfattningsvis är marknadsföring på sociala medier en kraftfull strategi för att nå ut till din målgrupp, öka varumärkesmedvetenheten och skapa engagemang kring ditt företag eller produkt. Genom att dra nytta av de unika fördelarna med sociala medieplattformar kan du uppnå effektiva resultat och bygga en stark digital närvaro för ditt företag.


Behöver du hjälp med marknadsföring via sociala medier?

social rekryteting och employer branding med hjälp av marknadsföring i sociala medier och riktad annonsering.

Vi på Adsup har flera års erfarenhet av målgruppsanalyser och annonsering i sociala medier. Vi erbjuder alla nya och befintliga kunder kostnadsfri konsultation inom marknadsföring på sociala medier.Samarbeta med en social mediebyrå idag!

Hos Adsup hjälper vi dig att skapa tilltalande kampanjer som engagerar just din målgrupp. Vi är en social mediebyrå i Göteborg som vet hur man bygger effektiva kampanjer med fokus på Employer Branding och rekryteringsmarknadsföring.

Trustpilot Review Adsup - Anette Nordsjö

1 276 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page